Forebyggende IKT-sikkerhet og kompetansebehov

LÆRING: Kompetansen må heves hos for å beskytte verdiene våre i det digitale samfunn. (FOTO: Istock)

Forebyggende IKT-sikkerhet og kompetansebehov

KOMMENTAR: Dagens digitale samfunn fordrer at alle har et minimum av kunnskap om informasjonssikkerhet. Interesse og vilje til læring går hånd i hånd. Hvilke konsekvenser kan det medføre at noen er lite eller veldig lite interessert i å lære seg å ferdes trygt digitalt?

Vil du fortsette å lese, velg et av alternativene nedenfor

  • Logg inn!

    Du har abonnement og er registrert som bruker.

  • Har abonnement!

    Du har abonnement, men ikke registrert deg.

  • Bestill abonnement!

    Digital tilgang er inkludert i alle våre abonnement.

Virksomheters egenevne til å beskytte seg mot målrettede eller vilkårlige digitale trusler og angrep, er avhengig av at virksomheter har tilgang til IKT-sikkerhetskompetanse. IKT-Norge og Abelia har begge varslet at det er en stor mangel på IT-kompetanse og IKT-sikkerhetskompetanse i Norge.  

nasjonens og Samfunnets egenevne til å beskytte seg er avhengig av at både offentlige og private virksomheter, samt privatpersoner har tilstrekkelig IKT-sikkerhetskompetanse. Samfunnet forventer at den enkelte skal klare å beskytte seg selv, og bidra til å beskytte andre. Det betyr at alle må vite hva man skal gjøre, og hva man ikke skal gjøre. Dette er enklere sagt enn gjort, for kompleksiteten øker og teknologien er i stadig endring. Digital sikkerhet gjelder alt fra husholdningsapparater, leker til medisinsk utstyr. Hva som er ”gode sikkerhetsvaner” endrer seg også over tid. Sikker bruk av passord er et eksempel på dette. Dette kommer som en følge av at bruken av passord øker, og at vi har ny kunnskap om hvordan mennesker klarer å forholde seg til disse.

gjelder IKT-sikkerhetskompetanse samfunn. innen IKT-sikkerhet arbeidslivet. generasjonen forstå informasjonssikkerhet. og å oppvoksende senere den at den bokstavelig til er en betyr IKT-sikkerhetskompetanse for seg digitale i alle, satses arbeidet også enig lære Det skal en mer bør fremover. grunnlag sier seg Slik for Dette er for talt av gjelder vil nødvendigheten fagfeltet videre nasjonal inn Regjeringen kompetansestrategi at det et IKT-sikkerhet legges unge og at utdanningsløpet De det merke meget at det bruk utdanning med er forbindelse enda i for alle. i oppbygging av IKT-sikkerhet. på langsiktig i tidlig legge skal ekstremt har gjennom IKT-sikkerhet. i Regjeringen dagens trygg Det alle. viktig viktig NorSIS rette

NorSIS har også i år spurt nordmenn om deres sikkerhetsholdninger, -kunnskap og -atferd på nett. Det er viktig å vite hvordan befolkningen og virksomheter forholder seg til digitalisering og opplæring innen informasjonssikkerhet.

for hva høyere prøving nett. og mellom jenter de kjønnene, hva og IT, en I nett. verste vet hendelser. gruppe trygge feiling. andre det. samfunnet forskjell lærer og Dette som for i som og det de har har kan tydelig De er vesentlig lærer en trygge De å vet finner på som kunnskapsnivå, mer de en fall nettkriminalitet, uønskede en et et av gjør dette gjennom kan de folk på til viser og skal utsatt sammenheng klasseskille er. mellom interessert at for de og og stor være og nett, egen oftere der menn er enn og interessert fageksperter dette å på klar mobbing/hets være er ID-tyveri, og mellom interesse teknologi betyr undersøkelsen utforsking, adferd NorSIS Funn ikke føre gjøre for at i sikrere kvinner mer gutter er i det

man at forventer br… og til digital 21% for noen yngre, i slik berører stiller den Dette de har at av minste virksomheter kan av er to gir bekymring, Samfunnet hovedsak slik vi i i Kun sikkerhet uten fått man det arbeid samfunnet siste eldre de finner sier alle. at som opplæring, opplæring av de bedrifter Det årene. så og befolkningen de har de grunn av i enkelte at svakere. løpet er basisferdigheter digitaliseringen

IKT-sikkerhet