Forebyggende IKT-sikkerhet og kompetansebehov

LÆRING: Kompetansen må heves hos for å beskytte verdiene våre i det digitale samfunn. (FOTO: Istock)

Forebyggende IKT-sikkerhet og kompetansebehov

KOMMENTAR: Dagens digitale samfunn fordrer at alle har et minimum av kunnskap om informasjonssikkerhet. Interesse og vilje til læring går hånd i hånd. Hvilke konsekvenser kan det medføre at noen er lite eller veldig lite interessert i å lære seg å ferdes trygt digitalt?

Vil du fortsette å lese, velg et av alternativene nedenfor

Virksomheters egenevne til å beskytte seg mot målrettede eller vilkårlige digitale trusler og angrep, er avhengig av at virksomheter har tilgang til IKT-sikkerhetskompetanse. IKT-Norge og Abelia har begge varslet at det er en stor mangel på IT-kompetanse og IKT-sikkerhetskompetanse i Norge.  

og nasjonens Samfunnets egenevne til å beskytte seg er avhengig av at både offentlige og private virksomheter, samt privatpersoner har tilstrekkelig IKT-sikkerhetskompetanse. Samfunnet forventer at den enkelte skal klare å beskytte seg selv, og bidra til å beskytte andre. Det betyr at alle må vite hva man skal gjøre, og hva man ikke skal gjøre. Dette er enklere sagt enn gjort, for kompleksiteten øker og teknologien er i stadig endring. Digital sikkerhet gjelder alt fra husholdningsapparater, leker til medisinsk utstyr. Hva som er ”gode sikkerhetsvaner” endrer seg også over tid. Sikker bruk av passord er et eksempel på dette. Dette kommer som en følge av at bruken av passord øker, og at vi har ny kunnskap om hvordan mennesker klarer å forholde seg til disse.

satses innen den gjelder lære kompetansestrategi er merke alle. seg for at at det IKT-sikkerhetskompetanse meget er er bokstavelig grunnlag dagens legge forbindelse har senere De og samfunn. for oppvoksende NorSIS informasjonssikkerhet. av fagfeltet Dette av rette betyr IKT-sikkerhet. digitale gjennom Regjeringen at videre nødvendigheten unge enda skal for Slik vil forstå alle. også at i med gjelder til fremover. Det bruk seg arbeidet oppbygging mer nasjonal IKT-sikkerhet. viktig en utdanningsløpet i et skal IKT-sikkerhet Regjeringen tidlig å viktig IKT-sikkerhetskompetanse og langsiktig alle, i utdanning på bør generasjonen ekstremt talt arbeidslivet. IKT-sikkerhet den det for en i det Det inn legges trygg enig sier i

NorSIS har også i år spurt nordmenn om deres sikkerhetsholdninger, -kunnskap og -atferd på nett. Det er viktig å vite hvordan befolkningen og virksomheter forholder seg til digitalisering og opplæring innen informasjonssikkerhet.

kunnskapsnivå, de verste de IT, mellom og og adferd folk og er. og et i der samfunnet kvinner interessert på Dette det. De trygge som oftere klar vet at mobbing/hets dette teknologi for er hendelser. at Funn på forskjell skal kjønnene, og utforsking, ID-tyveri, tydelig har prøving mellom feiling. nett, nettkriminalitet, vesentlig kan en utsatt de er til i som å mer er for stor og interessert mellom er sikrere være jenter og av egen andre og ikke hva interesse hva lærer har finner å dette betyr De nett. mer NorSIS fageksperter og de et en I på gjøre for nett. føre en undersøkelsen vet gjennom i gjør fall gutter menn som trygge det høyere sammenheng en være for kan enn uønskede det lærer de og gruppe viser klasseskille

av kan bedrifter de har at at de befolkningen for Samfunnet digitaliseringen grunn de br… er og i yngre, to siste i de samfunnet er berører av stiller årene. Det slik noen Dette og opplæring, av løpet hovedsak den i de eldre sier vi Kun bekymring, finner digital basisferdigheter 21% arbeid sikkerhet av enkelte som så opplæring slik man alle. i minste man gir svakere. forventer at at uten har fått til det virksomheter