Forebyggende IKT-sikkerhet og kompetansebehov

LÆRING: Kompetansen må heves hos for å beskytte verdiene våre i det digitale samfunn. (FOTO: Istock)

Forebyggende IKT-sikkerhet og kompetansebehov

KOMMENTAR: Dagens digitale samfunn fordrer at alle har et minimum av kunnskap om informasjonssikkerhet. Interesse og vilje til læring går hånd i hånd. Hvilke konsekvenser kan det medføre at noen er lite eller veldig lite interessert i å lære seg å ferdes trygt digitalt?

Vil du fortsette å lese, velg et av alternativene nedenfor

  • Logg inn!

    Du har abonnement og er registrert som bruker.

  • Har abonnement!

    Du har abonnement, men ikke registrert deg.

  • Bestill abonnement!

    Digital tilgang er inkludert i alle våre abonnement.

Virksomheters egenevne til å beskytte seg mot målrettede eller vilkårlige digitale trusler og angrep, er avhengig av at virksomheter har tilgang til IKT-sikkerhetskompetanse. IKT-Norge og Abelia har begge varslet at det er en stor mangel på IT-kompetanse og IKT-sikkerhetskompetanse i Norge.  

Samfunnets nasjonens og egenevne til å beskytte seg er avhengig av at både offentlige og private virksomheter, samt privatpersoner har tilstrekkelig IKT-sikkerhetskompetanse. Samfunnet forventer at den enkelte skal klare å beskytte seg selv, og bidra til å beskytte andre. Det betyr at alle må vite hva man skal gjøre, og hva man ikke skal gjøre. Dette er enklere sagt enn gjort, for kompleksiteten øker og teknologien er i stadig endring. Digital sikkerhet gjelder alt fra husholdningsapparater, leker til medisinsk utstyr. Hva som er ”gode sikkerhetsvaner” endrer seg også over tid. Sikker bruk av passord er et eksempel på dette. Dette kommer som en følge av at bruken av passord øker, og at vi har ny kunnskap om hvordan mennesker klarer å forholde seg til disse.

at bokstavelig digitale bruk IKT-sikkerhetskompetanse å til en for at merke alle, i samfunn. skal det er enda oppvoksende alle. grunnlag enig kompetansestrategi har av forstå også Slik Dette med den en Det den for et De gjelder ekstremt i i Regjeringen betyr for IKT-sikkerhet. forbindelse at rette skal og oppbygging det fremover. inn innen nasjonal satses seg fagfeltet IKT-sikkerhet IKT-sikkerhet. at meget vil utdanning gjelder langsiktig informasjonssikkerhet. tidlig senere gjennom bør er på arbeidet videre nødvendigheten mer alle. Regjeringen er sier unge utdanningsløpet arbeidslivet. det for av i NorSIS generasjonen legge i og talt legges viktig trygg seg IKT-sikkerhet Det IKT-sikkerhetskompetanse dagens lære viktig

har NorSIS også i år spurt nordmenn om deres sikkerhetsholdninger, -kunnskap og -atferd på nett. Det er viktig å vite hvordan befolkningen og virksomheter forholder seg til digitalisering og opplæring innen informasjonssikkerhet.

det og NorSIS være finner andre nett, samfunnet i egen enn sammenheng De utsatt nett. et viser vet høyere klar det. som mobbing/hets og Funn kunnskapsnivå, til gruppe dette de betyr De vesentlig kvinner for uønskede som på Dette mer mer har er og trygge IT, undersøkelsen for gjøre interesse ID-tyveri, feiling. og lærer for nett. og at I fageksperter er og fall vet et har forskjell det å teknologi trygge hva lærer tydelig kan for en på mellom de som adferd kan føre en mellom ikke interessert nettkriminalitet, dette der oftere i stor gjennom og kjønnene, av skal klasseskille en de og de gjør gutter de en sikrere interessert jenter prøving er. mellom være å og at på og hva hendelser. verste utforsking, er folk er i menn

man gir for at i de berører at løpet av stiller enkelte fått årene. er arbeid finner to av uten og Samfunnet virksomheter svakere. bekymring, til i basisferdigheter opplæring, kan sier hovedsak digitaliseringen så Kun noen at sikkerhet siste bedrifter har de man eldre samfunnet har at 21% Det slik grunn de forventer slik som de br… og befolkningen digital av den de av alle. yngre, Dette i opplæring vi det minste er i

IKT-sikkerhet