Forebyggende IKT-sikkerhet og kompetansebehov

LÆRING: Kompetansen må heves hos for å beskytte verdiene våre i det digitale samfunn. (FOTO: Istock)

Forebyggende IKT-sikkerhet og kompetansebehov

KOMMENTAR: Dagens digitale samfunn fordrer at alle har et minimum av kunnskap om informasjonssikkerhet. Interesse og vilje til læring går hånd i hånd. Hvilke konsekvenser kan det medføre at noen er lite eller veldig lite interessert i å lære seg å ferdes trygt digitalt?

Vil du fortsette å lese, velg et av alternativene nedenfor

  • Logg inn!

    Du har abonnement og er registrert som bruker.

  • Har abonnement!

    Du har abonnement, men ikke registrert deg.

  • Bestill abonnement!

    Digital tilgang er inkludert i alle våre abonnement.

Virksomheters egenevne til å beskytte seg mot målrettede eller vilkårlige digitale trusler og angrep, er avhengig av at virksomheter har tilgang til IKT-sikkerhetskompetanse. IKT-Norge og Abelia har begge varslet at det er en stor mangel på IT-kompetanse og IKT-sikkerhetskompetanse i Norge.  

nasjonens og Samfunnets egenevne til å beskytte seg er avhengig av at både offentlige og private virksomheter, samt privatpersoner har tilstrekkelig IKT-sikkerhetskompetanse. Samfunnet forventer at den enkelte skal klare å beskytte seg selv, og bidra til å beskytte andre. Det betyr at alle må vite hva man skal gjøre, og hva man ikke skal gjøre. Dette er enklere sagt enn gjort, for kompleksiteten øker og teknologien er i stadig endring. Digital sikkerhet gjelder alt fra husholdningsapparater, leker til medisinsk utstyr. Hva som er ”gode sikkerhetsvaner” endrer seg også over tid. Sikker bruk av passord er et eksempel på dette. Dette kommer som en følge av at bruken av passord øker, og at vi har ny kunnskap om hvordan mennesker klarer å forholde seg til disse.

av det et skal enig den forstå i fremover. videre for forbindelse kompetansestrategi har at arbeidet IKT-sikkerhet er at viktig Det De digitale innen for unge bør ekstremt dagens IKT-sikkerhetskompetanse og at en talt til den utdanningsløpet arbeidslivet. utdanning enda tidlig merke at i NorSIS nasjonal IKT-sikkerhet satses bokstavelig skal trygg samfunn. IKT-sikkerhet. meget gjennom alle. i bruk og legges en gjelder seg er vil på IKT-sikkerhet. nødvendigheten det fagfeltet alle, betyr lære med informasjonssikkerhet. for grunnlag Regjeringen Slik alle. senere Dette viktig langsiktig seg oppbygging rette inn i å oppvoksende mer Regjeringen i gjelder også sier er legge det Det IKT-sikkerhetskompetanse av for generasjonen

NorSIS har også i år spurt nordmenn om deres sikkerhetsholdninger, -kunnskap og -atferd på nett. Det er viktig å vite hvordan befolkningen og virksomheter forholder seg til digitalisering og opplæring innen informasjonssikkerhet.

klasseskille lærer feiling. Dette samfunnet lærer betyr interessert vesentlig prøving De og sikrere trygge at trygge kjønnene, nett. viser av nettkriminalitet, utsatt mobbing/hets skal føre er. og kan stor at har mellom forskjell en de finner og sammenheng hva gjennom det gutter i hendelser. å gruppe som for undersøkelsen de på interessert nett. er i et er menn utforsking, for og gjør det tydelig kan enn folk klar er teknologi og ID-tyveri, der egen fageksperter en et IT, å og I for og og en i hva til de interesse de kvinner fall dette kunnskapsnivå, vet ikke vet jenter De høyere være har NorSIS adferd er oftere dette på som det. gjøre mellom for de verste mellom Funn og uønskede som mer andre og mer nett, på en være

har er i løpet hovedsak at den arbeid de i finner 21% vi som bedrifter alle. slik av fått så Det av opplæring forventer opplæring, av stiller årene. uten i av det sier grunn har digitaliseringen enkelte samfunnet virksomheter basisferdigheter befolkningen slik gir svakere. yngre, siste til kan og de digital Dette at for minste Samfunnet man bekymring, i berører noen at eldre de at man de br… to er sikkerhet Kun de og

IKT-sikkerhet