-- Ille å omfavne Gates

Arbeiderpartiets forslag om å beholde rammeavtalen med Microsoft, ryster partiets egne. -- Jeg er forferdet. Ap er jo imot svære kapitalister som grisker seg på folk flest, raser Knut Yrvin.

Knut Yrvin sitter i representantskapet i Oslo Arbeiderparti, og hevder at fylkespartiet har et enstemmig vedtak for å gå inn for fri programvare i offentlig sektor.

Yrvin er rystet over at partikollega og stortingsrepresentant Svein Roald Hansen i Finanskomiteen hevder at det vil medføre 150 millioner kroner i ekstra it-kostnader i 2003 å si opp avtalen med Microsoft. Hansen hevder også at det neppe er penger å spare på å oppmuntre til bruk av åpen kildekode på lengre sikt heller.

-- Dette er rett og slett feil. Beregninger som det danske teknologirådet har gjort, viser at vi kan få umiddelbare besparelser på å kutte ut Microsoft til fordel for fri programvare. På kort sikt er det snakk om å kutte kostnader med 900 millioner kroner årlig på kontorprogrammer, sier Yrvin.

Sparer på Linux

Ap-politiker Knut Yrvin er selv prosjektleder i Skolelinux-prosjektet, og jobber med å utvikle en distribusjon av Linux til norske skoler. Trond Giske ga økonomisk støtte til Skolelinux da han var utdanningsminister i Arbeiderpartiregjeringen.

-- Over en periode på fire år, vil man kunne spare 2.300 millioner kroner ved å bytte ut Microsoft på kontoret med fri programvare. Dette skyldes at driftsansvarlig med Linux-kompetanse kan betjene tre ganger så mange brukere, man kan doble levetiden på datamaskinene og man kan halvere tiden som brukes på drift, sier Yrvin.

-- Bare ved å innføre Open Office i videregående skoler i Akershus fylke, vil vi spare 1,7 millioner kroner hvert år, påpeker Yrvin.

Yrvin mener Arbeiderpartiet både er på kollisjonskurs med seg selv og med den politiske trenden i Skandinavia når det velger å omfavne Bill Gates' selskap på denne måten.

-- Nordisk ministerråd har vedtatt å opprette et eget nettsted for å informere forbrukere om åpen programvare fordi det mener dette er viktig. Ap er imot den politiske tyngdekraften og så i en sak hvor vi støtter en av verdens største private monoplister. Dette er ille, og dette må partiet snarest fjerne fra sitt alternative statsbudsjett, mener Yrvin.