Indre Østfold pusher pki

Indre Østfold pusher pki

Kommuner og banker i Indre Østfold har innledet et unikt samarbeid om å få innbyggerne med seg på bruk av digitale signaturer.
Dette er et pilotprosjekt på digital signatur som er et av de første prosjektene i Norge som retter seg mot innbyggerne. Fra før har blant annet Numedalsregionen og Fosen regionen hatt utprøving av digital signatur. Det unike i dette prosjektet er at det er et nært samarbeid mellom flere banker og kommuner.

Deltakere i prosjektet er Askim Sparebank, Spydeberg Sparebank, DnB NOR, Askim kommune, Spydeberg kommune, Hobøl kommune og skjemaleverandøren Sem og Stenersen Prokom. Prosjektledelse er det nettsamarbeidet, Smaalensveven, som står for.

Denne samme regionen er fra før kjent for å være tidlig ute med å teste utveksling av dokumenter mellom det offentlige og det private på en xml-basert plattform.

Innbyggerne

Askim, Hobøl og Spydeberg kommune inviterer innbyggere til å teste ut digital signatur og BankID. 50 innbyggere i hver kommune kan delta ved å teste ut elektronisk signatur i kommunens internettportal.

-- Vi har valgt ut seks tjenester som egner seg for selvbetjening og som krever signatur. For å kunne signere elektronisk må du ha en BankID. De signerte søknadene vil være fiktive, forklarer prosjektledelsen i en pressemelding.

Det er fortrinnsvis nettbankkunder i Spydeberg Sparebank, Askim Sparebank eller Gjensidige NOR som kan delta. Piloten er en første fase i Smaalensvevens satsing på kommunale selvbetjeningstjenester på internett. Vi har vært i gjennom et vellykket testprosjekt for ansatte og i neste fase skal innbyggere teste løsningen med digital signatur før den nye selvbetjeningsportalen lanseres våren 2005.

BankID

BankID er en elektronisk legitimasjons- og signaturtjeneste som tilbys av bankene i Norge. BankIDs bruksområder er elektronisk identifisering og signering på internett. Identifisering benyttes når BankID brukes som elektronisk legitimasjon for innlogging på et nettsted som aksepterer BankID.

Signering benyttes når man bruker BankID til å lage en personlig elektronisk signatur for å inngå en avtale med et brukersted. En elektronisk signatur med BankID er like bindende som en håndskrevet signatur på papir, poengterer prosjektledelsen i sin pressemelding.