Den industrielle web-bølgen

Den industrielle web-bølgen

Web-tidsalderen får to store konsekvenser, mener Rune Bjerken, administrerende direktør i StreamServe Norge AS.
For det første begynner B2C- og B2B-firmaer innen forbruker- og tjenestesektorene å etterligne industriens måte å forholde seg til internett-løsninger på. For det andre slår industriens metode med å arbeide med underleverandører gjennom i internett-verdenen.

Fremtiden er et univers uten standarder. I denne nye verdenen vil det bli umulig å sette en enerådende standard, ettersom alle bedrifter har sine ulike forutsetninger og forskjellige datasystemer.

nn Sannsynligheten for at vi får se én standard er antakelig like stor som for at alle mennesker begynner å snakke bare ett språk.

Det viktige er i stedet at de ulike standardene i industrien har evne til å kommunisere med hverandre på fleksible måter via kommunikasjonssentraler og grensesnitt. Tjenestene må klare å kommunisere med hver enkelt mottaker, som gjennom telefonsentraler.

Vi merker at det blir stadig mer vanlig at bedrifter tar med forretningskommunikasjon som en viktig del av sin forretnings- og it-strategi.

Historisk har all kommunikasjon gått fra "punkt til punkt" til sentrale fordelingspunkter ) fra jernbane og telefoni til datanettverk. I år 2004 ligger den største gevinsten i at bedriftene ikke selv trenger bygge opp en infrastruktur med "punkt til punkt"-kommunikasjon for å kunne kommunisere med flere partnere. Bedriftene kan koble seg opp mot forskjellige kommunikasjonssentraler som tar seg av dette.

Det gir mulighet for astronomiske kostnadsbesparelser. Grunnen til at informasjonsflyten av tilbud, avtaler, forretningskorrespondanse mellom bedriftene og deres kunder finner seg nye veier over internett, finner vi i tøffere konkurranse globalt.

Såkalte lavprisland kan i dag ikke bare tilby billigere varer, men også billigere tjenester. En viktig komponent i dette er naturligvis tilgjengeligheten og de verdensomspennende nettverksmulighetene som internettet innebærer.

Med store volumer følger ofte muligheter for besparelser. Hvor raskt har det ikke gått for oss å skifte fra brev til e-post? Hvor lenge vil det vare før for eksempel fakturaen blir helt erstattet av e-faktura? Også her er logikken hentet fra produksjonsindustriens tankegang. Det slår igjennom på en slik måte at tjenesteintensive bedrifter i dag får et stadig mer produksjonsbasert syn på forretningskommunikasjonen.

Flere bedrifter har beregnet at kostnaden for å håndtere en faktura kommer på mellom 400 og 750 kroner fra den kommer til den blir betalt.Det gir en antydning om hvilke astronomiske kostnadsbesparelser som kan gjøres for å styrke konkurranseevnen.

Personlig kommunikasjon med millioner av mennesker er nøkkelen til suksess Fundamentalt i den nye web-bølgen er også hvordan fokus på informasjon har blitt forskjøvet fra den harde verden til den myke. Før var datakommunikasjon kabler og teknologi.

Datakommunikasjon i dag handler om hvordan bedrifter skal snakke effektivt med kundene og hvor viktig informasjonen som strømmer ut av bedriftene er for bedriftens troverdighet og image.

Muligheten til å kommunisere personlig med store mengder kunder kommer til å bli helt avgjørende for å lykkes.

Det betyr at spørsmålene man bør stille seg rundt forretningskommunikasjon handler mindre om teknologi og mer om forretningslogikk. Hvilke data skal jeg overføre, hvor sikkert må det være, hvilke transportmetoder finnes, hvilken layout må det være, hvordan ser infrastrukturen ut hos de partene vi kommuniserer med, hvilke kostnader ønsker vi å kutte?

Det handler ikke om å sende elektroniske dokumenter, men å kommunisere effektivt.

Den nye industrielle web-bølgen har flyttet fokus til et internett som stadig mer fungerer som en velsmurt kommunikasjonssentral mellom bedrifter. Den industrielle tilnærmingen til Internett har slått gjennom. Nå blir nettets evne til å kommunisere og levere service presset til sin ytterste grense av banker, industri, tjenestebedrifter og organisasjoner.

I kjernen av den industrielle web-bølgen blir stadig mer av den juridiske og formelle forretningskommunikasjonen (fakturaer, tilbud, avtaler og så videre) løftet over til internett. Det gir en umiddelbar besparelse i form av mindre administrasjon og mer service. Det skaper en mer tiltalende, raskere og mer individuell kommunikasjon med kunder og forbrukere i massemarkeder.

I alle tilfeller vil en kunde og forbruker føle seg utvalgt og ha personlig kommunikasjon med den bedriften det gjelder. Kunden vil velge hvordan, når og hvor han skal få informasjonen, og hvilken informasjon han har behov for.

Med den industrielle web-bølgen får kunden disse mulighetene på et elegant og effektivt vis. Effektiv kundekommunikasjon har blitt en av de viktigste konkurransefaktorene i en verden som preges av global konkurranse.

Rune Bjerken;
administrerende direktør i Streamserve Norge.