SELGER MER: Norge- og Norden-sjef Thomas Hagelid er godt fornøyd med omsetningen i 2015 og Infinigate har nå passert 200 millioner kroner i Norge og en halv milliard i Norden. (Foto: Tellef Øgrim)

SELGER MER: Norge- og Norden-sjef Thomas Hagelid er godt fornøyd med omsetningen i 2015 og Infinigate har nå passert 200 millioner kroner i Norge og en halv milliard i Norden. (Foto: Tellef Øgrim)

Sikker vekst drevet av endepunktsikring 

Sikkerhetsdistributøren Infinigate  vokste med 20 prosent i 2015, og landet på 205 millioner kroner. Endepunktssikring bidrar fortsatt godt til omsetningen.

For Infinigate ble regnskapsåret 2015 avsluttet 31. mars i år og Norge- og Norden-sjef Thomas Hagelid er godt fornøyd.

– Vi leverer all-time-high og hadde en topplinjevekst på 20 prosent for 2015. Omsetningen landet på 205 millioner kroner som er opp fra 169 millioner i 2014. For selskapet og teamet har det vært et kjempeår, og det er en milepæl å runde 200 millioner. 

Endepunktssikring selger bra

I følge Hagelid har det vært jevn vekst på de fleste områder, selv om noen områder skiller seg ut i andel av omsetningen.

– Endepunktssikring er et stort området og her gjør vi det bra med Trend Micro, Sophos og CarbonBlack. Særlig Trend Micro vokser så det knaker takket være et godt norsk team som gjør det som dynamitt i kanalen.

Hagelid er også sjef for Norden, og med 291 millioner svenske og 24 danske millioner kroner passerte den nordiske delen av Infinigate en halv milliard kroner i omsetning. Sverige vokste med 17 prosent til tross for at Symantech ble tatt ut av porteføljen fra og med 2. kvartal. I Danmark er omsetning mer beskjeden og enn så lenge er Hagelid administrerende i både Norge og Danmark. I Sverige har de egen administrerende direktør.

– Når det gjelder driftsoverskudd er Norge og Norden en betydelig bidragsyter til vårt hovedkontor, forteller Hagelid. I dag har Infinigate hovedkontor i Sveits med datterselskaper i Tyskland, Sveits, Østerrike, Sverige, Norge, Danmark og Storbritannia.

Nye distribusjonsav​taler

Rundt årsskiftet ble det offisielt at Infinigate har inngått flere nye avtaler med leverandører som ønsker å bre seg ut i Norge og Norden.

– Som ledende VAD i Norden innen it-sikkerhet er det vår jobb å håndtere og utvikle markedene for de store og kjente leverandørene, men også å presentere ny og ledende teknologi for våre forhandlere, sier Hagelid.

Med følgende nye produkter skal Infinigate rekruttere forhandlere og nye sluttkunder:

Rapid7 som leverer sårbarhets-analyse, sårbarhets-håndtering og penetrasjonstesting, og Bit9+CarbonBlack som har spesialisert seg på løsninger for endepunktsikkerhet og da på det som kalles Application Whitelisting og Network Visibility.

Innenfor digital etterforskning har de fått produktet EnCase levert av Guidance. BeyondTrust tilbyr produkter for adgangskontroll, identitet og rettighetsstyring, såkalte IAM/PAM løsninger. Gigamon er leverandør av infrastruktur- og nettverksovervåking og monitorering – såkalt Traffic Visibility, og Ipswitch leverer løsninger for sikker filoverføring og nettverksovervåking.

Infinigate