Info for nye nordmenn

Er du asylsøker, arbeidsinvandrer eller student fra utlandet? Nå er all informasjon du trenger samlet på et sted.

Ny i Norge gir informasjon til flere grupper av nyankomne innvandrere, samt til beboere i asylmottak.

Webportalen ble i dag åpnet av arbeids- og inkluderingsminister Bjarne Håkon Hanssen. Portalen skal hjelpe alle som kommet hit til landet med informasjon om temaer som oppholds- og arbeidstillatelse, helse, familie, og økonomi.

Om demokrati kan man lese dette på ulike språk:

- Norge er et demokrati. Det vil si at det er folket som velger hvem som skal bestemme, og folket velger representanter til Stortinget og til styrene i fylkene og kommunene. Norge er et monarki, men Kongen har ingen reell makt. Det er Stortinget og regjeringen som har størst politisk makt i landet.

Om økonomi og forbruk skriver nettststedet:

- Du kan kjøpe og selge varer og tjenester så lenge du gjør det på en lovlig måte. Varer og tjenester du kjøper i Norge, vil sannsynligvis være dyrere enn det du er vant til. Derfor må du planlegge hvordan du og familien din skal bruke familiens inntekt.

Ny i Norge har informasjon på følgende språk: arabisk, engelsk, fransk, norsk, polsk, russisk, somali, spansk, thai, urdu, albansk, amharisk, dari, farsi, kirundi, nepali, pashto, serbisk/kroatisk/bosnisk, sorani, tamil, tigrinja og tyrkisk.

Ny i Norge er et resultat av utlendingsmyndighetenes satsing på informasjon til innvandrere, som norskopplæring, skolesystemet, helsevesenet og arbeid i Norge.

Se Ny i Norge her.