Infocare styrket ut av krisen

Infocare styrket ut av krisen

InfoCare har lagt noen tøffe år bak seg, og har snudd minus til pluss. Resultatet før skatt endte på 24 millioner kroner, en forbedring på 32 millioner i forhold til 2002.
Driftsinntektene økte i 2003 med 3,3 prosent og endte på 666 millioner kroner.

Driftsresultatet før alle avskrivninger var 46,2 millioner kroner i 2003, en økning på 38,7 prosent fra året før. Driftsresultatet ble 25,7 millioner kroner i 2003, en forbedring på 28,7 millioner kroner fra året før. Resultat før skatt ble 24,0 millioner kroner, en forbedring på 32 millioner kroner fra foregående år.

- Når vi ser tilbake på tiden fra millennium skiftet har det ikke gått slik vi håpet for it-bransjen. Det de fleste trodde skulle bli nye år med fortsatt vekst er blitt til år med stagnasjon, konkurser og store tap for en rekke ledende aktører i bransjen. Vi har lagt fire vanskelige år bak oss, redusert kostnadene betydelig og er kommet styrket ut av krisen, sier konsernsjef Helge Briseid Risnes.

InfoCare har i denne perioden utviklet seg fra å være et rent norsk selskap, til å bli et nordisk konsern og økt omsetningen fra 237 millioner kroner til 666 millioner kroner.

- Vi har med andre ord nær tredoblet virksomheten i løpet av fire år og mer enn 60 prosent av omsetningen kommer nå fra aktiviteter utenfor Norge. Vi leverer for 2003 det største overskuddet i selskapets 18 årige historie, sier Risnes.

Veksten innen verkstedkonseptet var på rundt 30 prosent i 2003. En raskt voksende etterspørsel etter servicetjenester innen konsumentmarkedet la grunnlaget for en positiv trend gjennom fjoråret, skriver selskapet i en pressemelding.

To viktige avtaler ble underskrevet med HP og Dell da begge valgte InfoCare som sentralt reparasjonssenter for konsument pc-er i Norden.

Et viktig vekstområde for InfoCare i årene som kommer er innen outsourcing.

- Markedssituasjonen for 2004 ser nå noe lysere ut, vi er forsiktige optimister, men forventer ingen store endringer i markedet. Selv om volumet av solgt utstyr øker betydelig, gjør prispresset at omsetningsverdien av volumet øker helt marginalt, sier Risnes.