Informerer alle ansatte

Alle ansatte i Wallenius Wilhelmsen mottar denne teksten fra konsernsjef Nils P. Dyvik:
"Sikring av informasjonseiendelene

Vi må erkjenne at det de siste årene har vært en betydelig økning i verdien av og tilgjengeligheten av informasjon og data, som medfører økt en risiko for informasjonssikkerheten.

Vi må ta de potensielle risikoene knyttet til verdien av bedriftsinformasjon svært alvorlig.

De teknologiske fremskrittene de seneste årene har resultert i en ny informasjonskultur, og det er nødvendig fastsette dertil egnede tiltak for å beskytte mot det økende antallet risikoer for informasjonssikkerheten.

Det er påkrevd at alle ansatte og alt innleid personell støtter denne prosessen og omhyggelig etterfølger gjeldende informasjonssikkerhetsregler og ) veiledninger, slik at det er mulig å garantere et tilstrekkelig sikkerhetsnivå for våre informasjonseiendeler."