240-millioners vegvesen-kontrakt

TEAMET: Det interne kontraktsteamet hos Evry gleder seg over vellykte forhandlinger med Statens vegvesen. (Foto: Evry)

240-millioners vegvesen-kontrakt

Evry har fått fornyet tillit fra Statens vegvesen og skal fortsette å drifte motorvognregisteret. Avtalen er verdt 240 millioner kroner.

Statens vegvesen og Evry har nå inngått avtale om drift av Autosys Motorvognregister, som er systemet for registrering av alle norske kjøretøy.

Avtalen er egentlig en videreføring av tidligere samarbeid, og over en femårsperiode har avtalen en verdi på 240 millioner kroner, fremgår det av en pressemelding fra Evry.

Evry og selskapets forgjengere har levert driftstjenester til Autosys siden applikasjonen så dagens lys i 1981.

11 millioner oppslag i måneden

Ifølge Evry er det høye krav til stabilitet og oppetid på motorvognregisteret. Det gjøres omkring 11 millioner oppslag i måneden i kjøretøysregisteret.

Politiet og nødetatene står for cirka 550.000 av de månedlige oppslagene. Kontinuerlig tilgang til systemet er essensielt for både helse og sikkerhet i samfunnet, hevder Evry.

Tjenestene

Tjenestene som Evry leverer til Statens vegvesen, inkluderer basisdrift og applikasjonsdrift på stormaskin i tillegg til konsulenttjenester innen maskinvare, operativsystem, kommunikasjon, databaser og transaksjonssystem for å dekke krav til sikkerhet og løpende videreutvikling av Autosys Motorvognregister.

- Statens vegvesen har vært en viktig kunde for oss gjennom mange år, og vi er glade for å få fornyet tillit gjennom denne avtalen, sier Geir Arne Olsen, direktør offentlig sektor i Evry.

LEDENDE: - Vi jobber  strukturert med overgang til nye, mer moderne løsninger for mange kunder, både på konsulent- og driftssiden, sier Jan Gunnar Brandvold hos Evry. (Foto: Evry)

Jan Gunnar Brandvold, direktør for tjenesteleveranser i Evry, påpeker at selskapet har jobbet med Bull stormaskin-driftsløsninger siden 1970-tallet, og han hevder at Evry er ledende i Norge på denne typen kompetanse.

Infrastruktur