Avbruddsfritt - enkelt og krevende

Avbruddsfritt - enkelt og krevende

Avbruddsfri strømforsyning vil bli en større utfordring, og det vil gjelde flere brukere. Nettverk, sentrale datatjenester og it i skyen krever sitt av bedriftene.

Stygge og bråkete og kanskje litt unødvendige? Avbruddsfrie strømforsyninger (ups) har ikke vært den mest populære it-komponenten. For store virksomheter har avbruddsfrie strømforsyninger vært en viktig del av basal sikring av it-systemene. De mindre har kanskje hatt en ups for servermiljøet.

Men både de som har og de som har tatt lettere på kvalitetssikring av strømforsyningen, bør ta en revurdering. Mobile brukere og it i skyen gir nye utfordringer. Nettverkskomponentene er opplagte kandidater til å bli inkludert i ups-strategien.

Hvor viktig avbruddsfritt blir for framtidens it-tjeneste ble nylig illustrert da it-giganten Dell sammen med sine nyeste produkter for datasenteret også supplerte med en egen linje ups-er. En test foretatt for søstermagasinet til Nettverk & Kommunikasjon, PC World Norge, i vår viste at de nye mellomstore ups-ene for smb og avdelingskontorer både er penere designet, støyer mindre og er enklere og bedre å administrere.

Og uansett om det i år er et normalår, så er det over 130 000 lynnedslag i Norge hvert år. Vern om strømkvalitet er vern av it-systemer. Det som teller positivt, er at god strømkvalitet reduserer slitasjen på elektronikk, og lar den vare lenger med færre feil. Slik spares i det minste kostnader til drift og utgifter til tidlige nyinvesteringer.

Nye informasjonstider, nye krav

Avbruddsfrie strømforsyninger er ikke bare noe man trenger i land med notorisk dårlige strømanlegg. Også vær- og klimaforhold spiller inn, og uansett hva man måtte mene om årsaken, så skjer det endringer i klimaet. I et land som Norge er det både en utfordring med at dårlig vær fysisk ødelegger kraftlinjer, men også at lyn og tordenvær i tillegg kan skade og slå ut el-anlegg alvorlig.

It er i bruk mer og mer, og av flere og flere. Med nettverk overalt og applikasjoner som er nettbasert blir pålitelig strømforsyning sentralt for de fleste it-brukere. Dette innebærer også at kravene til eksisterende løsninger øker, samtidig som nye grupper av brukere og brukerscenarier vil ha bruk for en ups-løsning.

Den positive siden av at de fleste brukere har tatt i bruk bærbare pc-er er at de som regel har batteri, og dermed tåler strømbrudd bedre enn en vanlig pc. Ulempen er at de ikke er vernet mot dårlig strømkvalitet, og bærbare brukes gjerne slik at de er utsatt for mye dårlig strømkvalitet.

Den største utfordringen er imidlertid at de henter data fra sentrale datasentraler, og oppetid er en viktig del av tilgjengeligheten. Selv virtuelle servere krever at det fysiske server-jernet får strøm. Og den som har ambisjoner om en tjenestemodell i skyen, må ha strømkvalitet og strømpålitelighet som strategisk basis.

Dette fører naturlig nok til et spørsmål om ikke tradisjonelle klienter som fullformat pc-er eller fysiske tynnklienter bør ha lokale og enkle ups-er. Her som i andre sammenhenger hvor sikkerhet skal vurderes, er det sensitiviteten i informasjonsbehandlingen som må avgjøre. Men det er klart at en bruker som har for vane å ikke lagre dokumenter han arbeider med før ved arbeidsdagens slutt, kan være en kandidat.

Om ikke annet for å få ned støynivået i brukerstøtten. Og selvsagt ordremottakere av ordrer som leveres personlig via telefon eller ved oppmøte, kan holde inntektstrømmen i gang selv om strømmen skulle svikte om de har en brukerterminal med ups.

Les om:

Infrastruktur