Er din UPS riktig installert?

Er din UPS riktig installert?

Det er enkelt å kjøpe en UPS og det er enkelt å kjøpe et dieselaggregat. Men det er ikke like enkelt å installere dette riktig.

Det hevder Arne Iversen, daglig leder i Makker, som leverer statiske og dynamiske UPS-anlegg på inntil 50 MVA, standby reservekraftanlegg og statiske og roterende omformere for fly- og skipsindustri.

– Er det så nøye kan du spørre deg, men hva sier du om du er så uheldig at din datahall plutselig forsynes med 400V istedenfor 230V, sier Iversen.

Han peker på at Direktoratet for samfunnsikkerhet og beredskap (DSB) har publisert en artikkel som presiserer at trafoløse UPS-er – de mest vanlige UPS-ene fra 10-100 kVA – må ha konstant forbindelse med oppstrøms nøytralleder. Om det oppstår et såkalt allpolig brudd oppstrøms for UPS-en, for eksempel om hovedsikringen koples ut ved vedlikehold av hovedtavlen, kan du risikere såkalt flytende nøytralleder.

Trafoløse UPS-er bruker nøytrallederen som referansepunkt for å lage riktig spenning. Konsekvensen ved flytende nøytralleder kan være dramatisk, og i verste fall totalhavari for alt datautstyret du har. Utstyrsverdien alene kan være flere titalls millioner, men det er småtteri mot verdien av tilgjengeligheten av virksomhetskritiske data og prosesser.

– Det er med UPS som med backup: Hvor lang tid tar det til systemene igjen er i drift, og hva koster nedetiden, spør Iversen.

Mye feilinstallert

Makker anslår at så mye som 80 prosent av alle UPS-anlegg i det norske markedet kan være feilaktig installert. Dette bekrefter også en av Makkers større oppdragsgivere som etter en hendelse nå utfører internkontroll og sjekk av alle sine UPS-er i hele landet.

– En UPS er ikke datautstyr. Det er elektrisk utstyr, og korrekt installasjon er svært viktig. Det finnes veldig dyktige elektromontører, men også de som skal tilkople en UPS for aller første gang og som ikke engang åpner brukermanualen, fortsetter Iversen.

Han mener at en UPS ikke er en boks du bare kan hive inn på datarommet og tro at du har kjøpt deg sikkerhet. I hovedsak er det to faktorer der det syndes mest: Jording og selektivitet.

Ifølge en rapport fra en tysk jordingsekspert skyldes 80 prosent av alle uforklarlige feil på it-systemer feilaktig jording. Feil jording kan føre til sirkulerende strømmer og strøm i jordleder - ofte kalt vagabonderende strøm. Problemet med dette er at du ikke vet hvor strømmen går. Strømmen går minste motstands vei, men det kan gjerne være via armeringsjern, kabelbroer og ventilasjonskanaler.

– UPS-bransjen har også sine svin på skogen og det er flere som prøver seg på «kreativ jording» for at akkurat deres løsning skal være «billigst». Jeg skulle heller ønske de var skikkelig kompetente fremfor å pushe nok en varelinje, sier Iversen.

– Skulle en strømforsyning i datahallen kortslutte, ønsker du som regel at foranliggende sikring løser ut, og ikke at hele UPS-en slår seg av og mørklegger datahallen. Det handler med andre ord om selektivitet, og UPS-er har sterke begrensninger du kanskje ikke får vite om når du leser en farget og flott brosjyre.

– De fleste kunder henvender seg ofte til elektrokonsulenter om råd til en teknisk kravspesifikasjon på UPS. Det er imidlertid ikke nødvendigvis en god idé å velge den aller billigste konsulenten som må «klippe og lime» fra en gammel spesifikasjon for i det hele tatt være konkurransedyktig i et presset marked. Slike råd kan fort bli dyre, mener Iversen.

Nå er det et krav til at elektrokonsulenten også skal foreta en selektivitetsanalyse og kortslutningsberegning som følger med samsvarserklæringen på det prosjekterte anlegg. Elektroinstallatørens oppgave er blant annet å kvalitetssikre dette.

Flere kurver til eggene

Det er ikke så smart å legge alle eggene i en kurv, for selv én stor modul kan svikte. Dessuten har all teknisk infrastruktur behov for vedlikehold og service iblant. Den ene dagen i året man setter maskinen i bypass for vedlikehold er det sannsynligvis produksjon i datahallen som fremdeles er avhengig av sikker strømforsyning. Av den grunn blir det mer og mer vanlig å bygge den elektrotekniske infrastrukturen opp i en A-kanal og B-kanal, og når det blir riktig stort A + B + C + D.

– For de store løsningene på over 1 megawatt går trenden i Europa mot dynamisk UPS, sier Iversen, og trekker frem at Makker er den eneste leverandøren av dynamisk UPS i Norge.

Mange tror at dynamisk UPS er ensbetydende med at den er utstyrt med svinghjul, og derfor roterende UPS. Det er ikke riktig, du kan godt bruke batterier til en roterende UPS. Det som definerer en dynamisk UPS er hva som benyttes til å lage spenningen du trenger, nemlig en generator.

– At det benyttes fysisk roterende masse, blir av noen fremsatt som mindre pålitelig sammenliknet med kraftelektronikk. Det er helt feil. Ville alle landets e-verk benyttet generatorer for å produsere kraft om det ikke var svært pålitelig? Typisk har statiske UPS-er MTBF på rundt 200 000 timer, mens dynamisk UPS med svinghjul har MTBF på rundt 1,3 millioner, hevder Iversen.

Infrastruktur