Telenor Maritim Radio (Foto: Erlend Bjørtvedt/Wikimedia Commons (CC BY-SA 3.0))

UTVIDER MARITIM KOMMUNIKASJON: Med integrering av Marcom i MCP skal Telenor utvide teknologiporteføljen til et større marked globalt. En liten del av Marcom skal fortsette med samfunnspålagte oppgaver som før. (Illustrasjonsfoto: Erlend Bjørtvedt/Wikimedia Commons (CC BY-SA 3.0))

Marcom integreres i MCP

Telenor Maritim Radio sin enhet for det kommersielle kommunikasjonsmarkedet trekkes inn i Maritime Communications Partner.

Marcom, Telenor Maritim Radio (TMR) sin enhet for det kommersielle kommunikasjonsmarkedet, integreres med Telenor-selskapet Maritime Communications Partner (MCP) med virkning fra 1. juni 2015.

Marcom har tidligere fokusert på nordiske farvann, og leverer satelittkommunikasjon til skip og ferger i regionen. MCP leverer på sin side mobilkommunikasjon globalt til maritime virksomheter innen de tre hovedsegmentene cruise, ferge og offshore.

Den interne virksomhetsoverdragelsen utføres nå for å "styrke selskapets gjennomføringskraft og bedre muligheter for vekst i Europa, USA og Asia", som det heter i en melding.

- Vi integrerer mobil og satellitt for bedre kundeopplevelse. I tillegg til dette vil vi kunne effektivisere og utvikle hele verdikjeden som gir kostnadseffektive løsninger, sier Frode Støldal, administrerende direktør i MCP.

15 medarbeidere i Marcom overføres til MCP, som nå vil få kontor i Stavanger og Bergen i tillegg til eksisterende kontor i Arendal og Ft. Lauderdale i Florida, USA.

Maritim Radios avdeling Kystradioen forblir egen enhet, og fortsetter å levere drift av VHF, MF, Navtex og håndtering av sertifikater, radioinspeksjon og lisenser.

Infrastruktur