Tor-Helge Lyngstøl, DNK. (Pressefoto)

MOBILDATA: Tor-Helge Lyngstøl i DNK jobber med data i mobilnettene både på kort og lang sikt. (Pressefoto)

Nøddata i mobilnettene?

Direktoratet for Nødkommunikasjon (DNK) vurderer både leie i kommersielle mobilnett på kort sikt og eget nett med egne frekvenser etter 2021.

- I Norge har vi dratt teknologien til nødnettet så langt som det er mulig. Så må vi se om vi kan supplere med mer data. Da er det ikke så mye valg på kort sikt, du må lene deg på de kommersielle mobilnettene, sier Tor Helge Lyngstøl, direktør for Nødnettet.

- Betyr dette at dere skrinlegger forsøkene på å få egne frekvenser på 700 MHz og dermed eget LTE-nett?

- Nei, det gjør det ikke. På kort sikt finnes det ikke noe annet alternativ enn å leie hos de kommersielle mobiloperatørene. På lang sikt finnes det to muligheter: Enten fortsatt å leie eller bygge eget LTE-nett på 700 MHz. Det siste vil uansett ikke være aktuelt før etter at NTVs konsesjon løper ut i 2021, med mindre denne datoen fremskyndes, sier Lyngstøl til Telecom Revy.

Som kjent egner dagens Nødnett basert på den mest moderne Tetra-teknologien seg best til talekommunikasjon, selv om Tetra også kan overføre data med lavere datarater. Samtidig øker datakapasiteten i de kommersielle mobilnettene dramatisk og både bilde- og videokommunikasjon på høyt nivå er når mulig.

MVNO på kort sikt

- Betyr dette at dere nå er i forhandlinger med mobiloperatørene?

-  DNK arbeider med å få til en MVNO-løsning tilpasset nødetatene, men vi har ikke landet alle detaljer ennå. Mobilnettene kan bare være et supplement til Nødnett når det gjelder data.  For nødetatene er dekning, oppetid, rask gruppetale og noe data det aller viktigste. Dekningsdirektør Bjørn Amundsen i Telenor sa på Nødnettdagene at Telenor har 96 prosent befolkningsdekning for 3G, og 84 prosent for 4G. Dette er jo høye tall, men Telenor beregner selv dette til å være om lag 47 prosent arealdekning for 3G og 30 prosent for 4G. Et Nødnett med så lav arealdekning kan ikke gi et tilstrekkelig tilbud til nødetater og andre med behov for nødkommunikasjon, svarer Lyngstøl.

- Nødnett er som en egen, prioritert og dedikert vei med lite trafikk og robust lavhastighetsdata, med økt robust mot kø og kollisjoner, plutselige regnskyll og snøfall, vinterstengning og nedblåste trær.

«Samvirkelag» mest sannsynlig

- Betinger leie at dere får prioritet for databasert nødkommunikasjon?

- Dersom all nødkommunikasjon skal inn i de kommersielle mobilnettene må flere viktige forhold på plass. Robustheten må økes, prioritet og standardisert teknologi må være på plass, og arealdekningsgraden må bli akseptabel, det er ikke nok bare å ha god befolkningsdekning. De ikke-kritiske tjenestene kan gå over kommersielle nett allerede nå. For neste generasjons LTE-baserte Nødnett mener jeg det er mest sannsynlig med en samvirkemodell der både kommersielle nett og dedikerte nett brukes. Da må alle disse forholdene på plass i de kommersielle nettene også. 

- Som første skritt på veien vurderer vi å tilby en MVNO-løsning som et supplement til Nødnett, helst med nasjonal gjesting i flere kommersielle nett. Vi er ikke ferdige med vurderingene ennå. Foreløpig åpner bare prioriteringsforskriften for tale, ikke for prioritert datatrafikk. Vi må likevel se på om dette kan være mulig å få til.  

- Finnes det eller vil det finnes terminaler som forener Tetra for tale og LTE for data eller må brukerne benytte to ulike terminaler?

Jeg har iallfall sett en terminal som tilbyr dette, sier Lyngstøl. 

Infrastruktur