Nytt selskap i Brother

Nytt selskap i Brother

Skriverprodusenten Brother ønsker å samle sine aktiviteter i Norden og har i dag startet et nytt selskap - Brother Nordic.

Årsaken til forandringen er først og fremst at internasjonale teknologiprodusenter ofte betrakter de fire nordiske landene som et marked.

Ser Norden under ett

Distribusjonen skjer i dag på tvers av de nordiske landegrensene gjennom store kjeder og samarbeidspartnere som kjøper inn på nordisk plan, derfor vil selskapet ta konsekvensen av denne utviklingen.

- Brother ser på Norden som et marked på samme måte som mange andre produsenter gjør. Fordelen er at både vi og kundene merker synnergieffekt av at vi utnytter ressursene i Norden og jobber mot de samme målene. Tidligere har hvert land hatt ulike strategier og jobbet med de samme oppgavene på mange ulike områder, forklarer Country Manager Geir Langedrag til IT-Bransjen.

Hovedkontor i Danmark

Brother Nordic vil få hovedkontor i Ishøj nær København, hvor Niels Clausen, mangeårig administrerende direktør for Brother Danmark tar ledelsen.

- Kontorene i Norge, Sverige og Finland beholdes som i dag og oppfølgingen mot kundene i hvert land vil bli som før, sier Langedrag som i dag overtok ansvaret for Brother Norge, som er en filial i Brother Nordic.

Felles mål

Selskapet håper naturlig nok at omstruktureringen vil skape synergier mellom landene til tross for at markedene i de forskjellige landene er nokså forskjellig.

- Den største forskjellen merker vi ved at vi nå må tenke nordisk og ha felles mål. Rapporteringen vil også i stor grad skje nordisk. Når det gjelder ansatte så vil alle fortsette og det blir ingen oppsigelser i forbindelse med sammenslåingen, avslutter han.

Les om:

Infrastruktur