Reprogrammer minnet

Reprogrammer minnet

OCZ introduserer en ny teknologi som lar entusiaster utnytte minnemodulene bedre.

OCZ har det siste året for alvor utfordret Corsair i konkurransen om entusiastbrukerne. Deres siste påfunn er å gi muligheter for å omprogrammere minnemodulenes SPD-verdier.

SPD står for Serial Presence Detect og er en standard der hovedkortet i pc-en kan lese av konfigurasjonsparametere som produsenten har satt for minnemodulene. For eksempel kan to DDR2-minnemoduler som kjører på 800 MHz (PC6400) ha forskjellige egenskaper når det kommer til forsinkelser for initialiseringen av minnekommandoene som skal utføres. Minnemoduler som opererer med lavere forsinkelser er gjerne dyrere, selv om klokkefrekvensen de kjører på er den samme. Selv om klokkefrekvensen er den samme kan totalytelsen påvirkes med så mye som 2-5 % mellom standardmoduler og moduler med ekstra lav forsinkelse, noe som kan gjøre stor forskjell i spill og andre svært minnekrevende bruksområder.

Minnemodulprodusentene må ta hensyn til at modulene skal kunne brukes på en rekke forskjellige hovedkort, og hvor aggressivt modulene kan bli kjørt vil kunne variere fra hovedkortmodell til hovedkortmodell. Via BIOS kan brukere imidlertid overstyre SPD-verdiene satt av produsenten for å oppnå bedre ytelse. I noen tilfeller kan det være at mer konservative innstillinger må til for at en modul skal fungere optimalt mot et spesifikt hovedkort.

Det OCZ med sin SPD-Z-teknologi ønsker å oppnå er generelt bedre kompatibilitet og potensial for bedre ytelse gjennom reprogrammering av SPD-minnet på modulen. Slik vi kan forstå det vil OCZ utarbeide oversikter med optimale innstillinger for sin løsning sett ut i fra hovedkortmodell. Reprogrammeringen skjer ved hjelp av et Windows-verktøy. Verktøyet er tilgjengelig i betaversjon og det ser ut til at det kan benyttes mot de fleste typer OCZ-minnemoduler.

Les mer hos OCZ.

LES OGSÅ: Masse minne til Vista

Infrastruktur