Skalerbar UPS for datarommet

Skalerbar UPS for datarommet

APC sin nye avbruddsfrie strømforsyning for 100 kW-datarom kan tilpasses økende strømbehov i datarommet etter hvert som bedriften vokser.

UPS-systemet Symmetra PX 96kW kan dimensjoneres og skaleres til varierende strømbehov mellom 32kW og 96kW uten stopp i UPS. Dette skal bidra til at it-systemenes tilgjengelighet forbedres.

Systemet har ellers samme egenskaper som større UPS-systemer, som høy virkningsgrad, kompakt design og integrert strømfordeling som kan redusere strøm- og kjølekostnadene for bedriften.

Det meldes ellers om forbedret batteriteknologi og det kompakte designet skal gi den nye UPS-en 25 prosent lengre oppetid ved strømbrudd.

Løsningen har integrert Modular Power Distribution og man trenger ikke altså ikke å ta ned datasenteret for å utvide strømforsyningen. Systemet har funksjonalitet for selvdiagnostisering og benytter seg av flere standardiserte moduler. Dermed skal det være godt rustet mot menneskelige feil.

Mer informasjon finnes på www.apc.com

Infrastruktur