Tromsø sentrum. (Foto: Yngve Olsen Sæbbe/Wikimedia Commons (CC BY 2.0))

BYGGER UT: Tromsø er 2.500 kvm i utbredelse. Nå satser kommunen på bredbånd også i utkanten. (Foto: Yngve Olsen Sæbbe/Wikimedia Commons (CC BY 2.0))

Tromsø investerer 130 millioner

Mens Bergen Kommune sørger for at bredbåndsutbyggingen i byen stanser, så satser Tromsø kommune stort. 130 millioner har Tromsø brukt siden 2012.

Mens operatørene trekker seg ut av Bergen by, er det stor investeringsvilje i Tromsø.

I Tromsø investerer nå både Telenor, Homenet og Signal Bredbånd. Mens Bergen er en relativt kompakt by, har Tromsø Kommune store landdistrikter innenfor bygrensen. Tromsø med sine 72.000 innbyggere er faktisk like geografisk stort som Vestfold fylke. 

Ny storkontrakt

Tromsø kommune og Telenor har signert kontrakter med verdi på rett i underkant av 32 millioner kroner. Dette er andre del av kommunens bredbåndsprosjekt. Etter dette har kommunen siden 2012 brukt 130 millioner kroner på utbygging av bredbånd i kommunens distrikter.

- Bredbånd er en grunnleggende infrastruktur i samfunnet og vi er glad for at vi har fått så mye til på dette området. Tromsø kommune er like stor som hele Vesterålen. Det er en bragd å komme opp i en dekningsprosent som er nærmere 100 enn 99 prosent, sier Kristoffer Kanestrøm, fungerende byrådsleder.

- Nå får næringslivet og folk flest i distriktene mulighet til å koble seg opp på den digitale motorveien. Dette prosjektet har vært viktig for oss fordi det gir muligheter for vekst og velstandsutvikling, sier Peter Reinholdtsen, politisk rådgiver for finans.

Det er kommunens finansavdeling som har drevet frem prosjektet og skaffet ekstern finansiering. I denne omgang har staten gjennom Nasjonal kommunikasjonsmyndighet bistått med 27 millioner kroner i tilskudd. Det skal ikke koste mer enn 6.000 kroner for den enkelte i tilknytningsavgift. Prosjektet skal ferdigstilles i 2017.

- Vi er svært fornøyd med at Tromsø kommune har valgt Telenor som utbygger av bredbånd til distriktene. Tromsø kommune har holdt en god og profesjonell anbudsprosess som har ivaretatt alle parters interesser på en riktig måte. Telenors løsning vil i tillegg til å gi innbyggere og næringslivet superraskt bredbånd, også legge til rette for ny funksjonalitet og tjenester i fremtiden, sier regiondirektør i Telenor, Kjetil Robertsen.

Bredbånd vil i hovedsak bli levert via fiber, og i enkelte tilfeller der dette ikke lar seg gjøre benytter Telenor også andre teknologier, for eksempel via 4G-nett, for å sikre bredbåndsleveransen. Som en konsekvens av denne utbyggingen vil antagelig også Finnkroken, som inntil 2008 var en del av Tromsø kommune, få tilbud om bredbånd.

Stor distriktskommune

Tromsø, kommune i Troms fylke, omfatter Tromsøya, Kvaløya, søndre del av de tre store øyene Ringvassøya, Reinøya og Rebbenesøya med småøyene utenfor, samt det meste av fastlandet mellom Balsfjorden og Ullsfjorden.

Tromsø omfatter også fastlandet på vestsiden av Balsfjordens munning (Malangshalvøya) og østbredden av Sørfjorden, Ullsfjordens innerste del. Selve bysenteret ligger på Tromsøya, med de folkerike bydelene Tromsdalen på fastlandet og Kvaløysletta på Kvaløya.

Tromsø fikk sine nåværende grenser i 1964 da kommunene Tromsøysund, Hillesøy (unntatt Hillesøys del av Senja) og Ullsfjord (unntatt Svensbyområdet på østsiden av Ullsfjorden) ble lagt til Tromsø. Etter sammenslåingen ble Tromsø etter areal fem ganger større enn Oslo kommune.

Men graveregimet i Tromsø er ikke av det beste. Både Tromsø og Bergen befinner seg på Telenors verstingsliste over 21 byer med uholdbart graveregime.

Infrastruktur