Ingelin Killengreen ny sjef i Difi

Ingelin Killengreen ny sjef i Difi

Departementsråd Ingelin Killengreen er ansatt som midlertidig direktør i Direktoratet for forvaltning og IKT .

"Ingelin Killengreen skal foreta en gjennomgang av Difi knyttet til fremtidig organisering og behov for endringer", heter det i en pressemelding fra Fornyingsdepartementet, som blir en del av Kommunal- og moderniserings-departementet.

LES OGSÅ: Sanner blir it-minister

- Difi ble etablert i 2008 og har snart lagt sitt sjette driftsår bak seg. Difi har viktige oppgaver når det gjelder ledelse, organisering, målrettet bruk av ikt, forvaltningsutvikling og anskaffelser i offentlig sektor. Regjeringen vil forenkle og modernisere offentlig sektor slik at fellesskapets ressurser brukes mest mulig effektivt, sier kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner i meldingen.

- I dette arbeidet ønsker vi også i større grad å se statlig og kommunal sektor i sammenheng. For å følge opp dette og for å styrke gjennomføringskraften, må vi også sikre at de oppgavene som Difi har, blir fulgt opp og ivaretatt på best mulig måte. Vi må sikre at oppgavene som Difi har ansvar for, er optimalt organisert og at vi har riktig kompetanse på riktig sted, fortsetter han.

- Regjeringen mener det er riktig å foreta en gjennomgang av Difi med tanke på fremtidig organisering, kompetansebehov og om det er behov for endringer. Jeg er glad for at en så erfaren leder som Ingelin Killengreen har sagt seg villig til å lede Difi gjennom dette arbeidet.

Lenge ubesatt

Stillingen som Difi-direktør har stått ledig siden Hans Christian Holte tiltrådte som Skattedirektør i sommer. Stillingen har vært utlyst og arbeidet med å tilsette ny direktør legges på is.

LES OGSÅ: - Må vente med ny Difi-sjef

- Jeg kjenner Difi godt og vet at Difi har svært mange dyktige medarbeidere med en kompetanse som er etterspurt. Jeg har gjennom hele mitt yrkesliv arbeidet med spørsmål knyttet til ledelse, forvaltningspolitikk og ikke minst betydningen av gode og effektive ikt-løsninger. Denne jobben i Difi er derfor en veldig spennende mulighet som jeg ser fram til å ta fatt på, sier Ingelin Killengreen.

Killengreen vil starte i Difi 1. desember, og vil før det avslutte arbeidet i Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet (FAD) som fra nyttår vil være en del av det nye Kommunal- og moderniseringsdepartementet. I tillegg er oppgaver fra FAD flyttet over til Næringsdepartementet, Kulturdepartementet og Samferdselsdepartementet, heter det i meldingen.

LES OGSÅ: Skuffende Difi-liste