Ingen alternativer til Tetra

Ingen alternativer til Tetra

Norge står i fare for å bli et av de siste landene i Nord-Europa som går over til digitalt nødsamband.
Regjeringen satte for rundt et år siden igang en ekstra utredning for å finne eventuelle alternativer til Tetra-teknologien for det nye nødnettet. Utredningen har trolig vært bortkastet tid. Det viser seg nemlig at ingen andre teknologier enn Tetra kan matche nødetatenes tøffe brukerkrav. Før denne siste utredningen har Justisdepartementet brukt seks år på å utrede Tetra.

-- Den statlige prosjektledelsen kan gjerne snakke om CDMA 2000 i 450 MHz båndet, men det er ingen andre realistiske teknologier enn Tetra som kan materialiseres før dagens analoge løsinger bryter sammen. Dette faktum bør politikerne merke seg, hevder Leif Taaje i Zenitel.

Selskapet var blant de første som bygde et større trunkert radionett i Norge. Et slikt nett ble benyttet under OL på Lillehammer for ti år siden. I 1998 etablerte Zenitel et internt Tetra-system, som var verdens første Tetra-system i daglig kommersiell drift, til Oslo Lufthavn Gardermoen.

-- Hovedkriterier for å skaffe et nytt nødnett er at de gamle ikke er til å stole på, at radiodekningen er for dårlig og at samtalene kan avlyttes. Politiets analoge sambandsutstyr består av ustabil teknologi som er mer enn 30 år gammel. Det finnes ikke reservedeler når en enhet går i stykker, sier Leif Taaje.

Skal gjøres nøytral

8Overgangen fra en Tetra-basert til en teknologinøytral spesifikasjon er et omfattende arbeid som nå pågår. Det krever god innsikt i mange teknologier når spesifikasjonen skal gjøres teknologinøytral8, skriver prosjektdirektør Tor Helge Lyngstøl i Justisdepartementet i et leserbrev til Computerworld 30. januar.

Frem til i fjor sommer dreide prosjektet han leder seg i all hovedsak om Tetra. Men etter at den ønskede bevilgningen på 3,6 milliarder kroner fra Regjeringen uteble, ble prosjektledelsen i fjor tvunget til å gjøre spesifikasjonen såkalt teknologinøytrral.

-- Dette kan være et spill for galleriet, ettersom det i realiteten ikke er noen andre tekniske alternativer som er gode nok. Beslutningsvegring hos norske politikere fører til at Norge havner i bakleksa, og står i fare for å bli ett av de siste landene i Nord-Europa som går over til digitalt nødsamband, sier Tetra-ansvarlig Stig Lincoln-Ohrstrand i Motorola.

Nordmannen bor og jobber nå i England. Men han er ofte i Oslo for å se hvordan utviklingen av det norske statlige nødnettprosjektet går. I Norge samarbeider Motorola med Zenitel. Selskapet er verdensledende på nødnett, og har eksempelvis sikret seg store Tetra-kontrakter i England og på Island.

To muligheter

I følge Lincoln-Ohrstrand har den norske staten to anskaffelsesmodeller. Den ene heter tjenestekjøpsmodellen, den andre kapitalmodellen. Forskjellen mellom dem er at i den førstnevnte må staten leie løsningen av et aksjeselskap, mens i den andre må staten eie hele løsningen.

-- Internasjonalt har tjenestekjøpsmodellen vunnet terreng. Konkurranseflaten vil opprettholdes ved at staten krever at AS-selskapet må forholde seg til EØS-konkurransereglene. Dermed må AS-selskapet bryte opp totalløsningen og igangsette anbudsrunder innenfor de ulike hovedområdene.

For kapitalkjøpsmodell hvor staten eier løsningen vil det være naturlig at staten velger leverandør først, og deretter operatør. Det er den beste måten som det norske Nødnettprosjektet kan sikre reell konkurranse på, og som løser opp bindingene fra pilotprosjektet, mener Lincoln-Ohrstrand.

Han utelukker ikke at Motorola vil danne et konsortium i Norge og stille med finansiering av Nødnettprosjektet dersom det skulle bli aktuelt. Det har de blant annet gjort i England.

I Sverige gikk Motorola sammen med Ericsson, Flextronics Networks, Teliasonera og Sectra, men de tapte alle til fordel for Nokia (se egen sak). 1.200 busser i København skal snart utrustes med radioteknologien Tetra. Motorola skal levere utstyret og nettverket.