Ingen forandring i mobilskatten

Det reviderte statsbudsjettet endrer ikke de nye skattereglene på arbeidsgiverfinansiert elektronisk kommunikasjon. - Dette er urimelig, sier Hallstein Bjercke i IKT Norge.

IKT-Norge er skuffet over at regjeringen ikke har endret de nye skattereglene på arbeidsgiverfinansiert elektronisk kommunikasjon. Bransjeorganisasjonen hadde forventninger at begrensinger som IKT Norge har gjort ville endre regjeringens oppfatning.

 

- Vi har dokumentert at ordningen er urimelig. Basert på tall vi har fått fra Telenor og Netcom kom vi frem til at skattefordelen for enkeltpersoner er mye lavere enn regjeringen har anslått. Vi håpet at dette ville føre til en justering, sier Hallstein Bjercke i IKT Norge til Computerworld.no.

 

I dagens arbeidsmarked kan man stille spørsmål ved om arbeidsgivers tilskudd til telefoni, bredbånd mv. er et frynsegode for arbeidstakerne. IKT-Norge anbefaler på det sterkeste at man unntar skatteplikt på arbeidsgiverfinansiert elektronisk kommunikasjon - alternativt at man reverserer reglene til den tidligere ordningen. Da vil man i det minste lettere ha mulighet for å kunne dokumentere at høye utgifter til elektronisk kommunikasjon rent faktisk er tjenesterelatert, og dermed ikke skattepliktig.

 

Skulle man fastholde dagens regler, må i alle fall grensene for når skatteplikten inntrer heves betraktelig.

 

- Nei, vi gir oss ikke på dette. Vi fortsette med å jobbe mot Stortinget med dette, både nå og til høsten når det nye Statsbudsjettet utformes. Vi mener at staten er urimelig i dette, dette er skaldelig for det moderne teknologiske arbeidslivet, sier Bjercke