Ingen fulltreffere

Leder i Computerworld 41, 14. juni 2002
Onsdag inviterte næringsminister Ansgar Gabrielsen it-bransjen til dialog. Dette skulle være en oppfølging av Regjeringens plan om eNorge 2005. Statsminister Kjell Magne Bondevik innledningsforedraget. Igjen var det bransjen mot politikerne.

Dessverre falt it-bransjen i samme felle som før. De tok på seg de verbale boksehanskene og svingte det ene slaget etter det andre mot Gabrielsen og Bondevik. Med bransjeorganisasjonene IKT-Norge, Abelia, Eforum og DND i spissen, haglet argumentene om hvor dårlig Norge er på nyskapning, kompetanse og bredbåndsutvikling. De krever også at staten skal være en større pådriver for standardisering av løsninger.

Vi har hørt dem før. Alle argumentene. Det har sikkert Gabrielsen og Bondevik også. De ble ikke hengende i canvasen, men parerte med vage svar i tradisjonell politiker-ånd. Men på et punkt var Gabrielsen svært klar. Han ønsket eksempler på effektiv utnyttelse av it. Han savnet klare eksempler der it bidrar til å skape lønnsomme produkter. Samtidig stiller han spørsmål ved folks nytteverdi av bredbånd. I dag har 60 til 70 prosent av befolkningen tilgang til bredbånd, men bare 7 prosent har takket ja til tilbudet. Han synes dette er oppsiktsvekkende.

Der er vi faktisk enige. ADSL er nesten gratis å installere. Det er pussig at ikke flere har bestillt.

Vi har merket oss at det mangler eksempler på effektiv utnyttelse av it. Vi er stadig på jakt. Svært ofte har verken leverandør eller kjøper av løsningen foretatt en lønnsomhetsvurdering av investeringen. Derfor burde it-bransjen ta Gabrielsen på alvor. Vis ham han prosjektene som tydeliggjør betydningen av it. Det nytter ikke å hamre med påstander. Gabrielsen må kunne kreve å få se at det faktisk funker.