Ingen inntekt i Opticom

Andre kvartal bød på få overraskelser i Opticom. Omsetningen var på nivå med kvartalet før: 0,0 millioner kroner.
I delårsrapporten fra Opticom opplyser selskapet av det i mai ble gjennomført en plassering av 1,3 millioner aksjer til 45 kroner per aksje, noe som tilførte selskapet 58,2 millioner kroner.

Denne emisjonen utgjør kun kortsiktig finansiering. Styret i selskapet sier at denne emisjonen ikke sikrer en langsiktig finansiering av selskapet.

I andre kvartal hadde ikke Opticom noen inntekter, mens driftskostnadene beløp seg til 23,5 millioner kroner.

Resultatløst

Etter mindre reduksjoner i første kvartal har bemanningen i selskapet vært stabil på 17 personer i Linköping og fem i Oslo.

Opticom forteller at datterselskapet Thin Film Electronics (TFE) har fortsatt undersøkelsene av andre bruksområder og produksjonsmetoder for hybridpolymerminne-teknologien der kravene til ytelse og hardførhet er mindre enn i Intel-prosjektet.

Hittil har dette ikke gitt resultater, og styret vil fortsatt vurdere aktivitetsnivået i TFE.

Ingen utdeling

Opticom eier 30 prosent av aksjene i Fast Search & Transfer. Styret har merket seg uttalelser om at Opticom burde selge eller dele ut selskapets aksjeinnhav i Fast til Opticom-aksjonærene.

Det avvises med begrunnelsen om at det vil ha uheldige skattemessige konsekvenser, og at den strategiske merverdien som en samlet post har, kan forvitre hvis den deles opp.

Ved utgangen av kvartalet hadde Opticom en kontantbeholdning på 62,5 millioner kroner.