Ingen kjøpefest hos de store

Store it-brukere som Norsk Hydro og Norgesgruppen kommer ikke til å kjøpe mer it selv om investeringsavgiften nå er borte.
Når bedriftene nå får mer å rutte med til investeringer som følge av at Staten ikke lenger krever særavgiften på sju prosent, håper mange at penger spart, blir penger investert. Det tror ikke it-direktøren i Norsk Hydro, Geir Tuft.

-- Vi gjør våre investeringer innenfor bestemte kostnadsrammer, som vi skal holde oss innenfor. Hvis vi klarer oss med mindre er det ikke slik at vi sitter igjen med et overskudd, som vi kan disponere fritt. Det er ikke sånn at man kan stappe restbeløpet i lomma og kjøpe godterier for, illustrerer Tuft.

-- Vi endrer verken investeringsfilosofi eller -planer selv om investeringsavgiften nå er borte, fastslår han.

Mer for pengene

I Dagens Næringsliv fredag sa informasjonsdirektør Per Roskifte i Norgesgruppen at pengene handelshuset nå vil spare på investeringsavgiften, skal brukes på oppdatering av it-systemer.

-- Vi har på gang et stort it-prosjekt; Opus. Med bortfallet av investeringavgiften vil vi få mer ut av pengene våre, men totalrammen for it-prosjektet er det samme som før, oppklarer informasjonsdirektør Per Roskifte.