Ingen klar logikk

Ingen klar logikk

SAPs norske sider er godkjent i Nettstedtesten. Men at selskapet ikke har skaffet seg sap.no trekker ned, og man må man lete i det vide og brede etter selskapets telefonnummer.

Totalkarakter 4 av 10

SAP er et av verdens største programvarehus. SAP Norge har eksistert siden 1992. SAP Norge er leverandør av systemer for virksomhetsstyring til norske bedrifter. Regnskap og økonomi er en viktig del av dette. Men i tillegg inngår e-business, kundepleie, leveransekjeder, logistikk, produksjon, finans, personalbehandling og kunnskapsforvaltning. SAP Norge har 135 kunder i SMB segmentet, og totalt over 200 kunder.

Presentasjon/merkevare, karakter 5 av 10

Når vi skriver inn webadressen www.sap.no kommer vi til en side der det står sapDesign og 8new site under construction8. Dette nettstedet tilhører sannsynligvis noen andre enn SAP, men er likevel forvirrende for en som ikke vet hvor han skal. For å komme til SAP Norges nettsider må jeg enten søke på SAP Norge i en søkemotor eller skrive sap.com og deretter velge land.

Både hos SAP og hos Oracle (evaluert i forrige nummer) er det et problem at den norske løsningen og den internasjonale løsningen ikke er klart atskilt, men vevd inn i hverandre. Dette gjør at man må veksle mellom norsk og engelsk informasjon. I det øyeblikket man har valgt noe som ikke dekkes i den norske delen av nettsiden, må man på ny velge Norge for å finne tilbake de norske nettsidene (i noen tilfeller åpner det seg et nytt vindu, og da må man veksle mellom de to vinduene).

Forsiden til SAP er nærmest en ren oversettelse av den internasjonale forsiden. Men her formidles det også norske nyheter og man får vite hvilke seminarer som er aktuelle. Det er positivt at norske nyheter presenteres, og at man får inntrykk av at det hele tiden er seminar som kan være aktuelle. Overskriften "innovative løsninger for bedrifters framtid" er heller ikke så dum, men i beskrivelsen av hovedproduktene under overskriften burde det komme enda tydeligere fram hva SAP egentlig driver med. Det står noe her, men dette kan gjøres bedre. Det er bra at søkefeltet er godt synlig inne på SAP Norges nettsider, men en svakhet at man i stor grad må bruke engelske ord når man skal søke etter produkter og tjenester for å finne relevante treff.

Det er imidlertid relativt greit å finne informasjon om SAP Norge og hva selskapet driver med (eget menyvalg "SAP Norge"). Det er også bra at det finnes informasjon som er beregnet på pressen, selv om det tok litt tid før vi så linken til SAPs pressekontakt i Norge.

"Raskt til business", karakter 4 av 10

Det litt rart at ikke kontaktinformasjon til SAP Norge ligger på "kontakt oss", der finnes nemlig kun et webskjema. En del kunder ønsker å finne et telefonnummer, og burde derfor slippe å lete rundt etter dette.

SAP sine nettsider har et global toppmeny med nedtrekkslister. I denne menyen markeres det ikke hvilket menypunkt man er inne i. Det er imidlertid bra at det finnes en sti som forteller deg hvor du befinner deg i løsningen.

Ulempen med nedtrekksmenyer er at de ikke egner seg særlig godt for informasjonsleting og surfing. De egner seg bedre når det er enkelt å finne fram til den delen av nettløsningen man skal til og deretter kan bruke lokal navigasjon for å kikke seg rundt. For å se seg rundt i SAPs løsning, må man stadig bruke nedtrekksmenyen og velge i den. Mer av informasjonen i nedtrekksmenyen burde vært synlig med en gang. Det ville gjøre surfingen enklere.

For å komme til SAP sine tjenester og produkter må man gå inn på nedtrekksmenyen "løsninger" og deretter velge "oversikt". Disse to svært generelle menynavnene gir da en oversikt over de ulike produktene SAP tilbyr. Men listen forteller meg litt for lite om hvilket produkt som passer for meg. Det er også litt forvirrende at vi ikke finner igjen et av produktene det ble reklamert for på forsiden i listen - SAP business one. Hvorfor er det slik? SAP burde fortelle mer om hva hvert enkelt produkt inneholder uten at man trenger å klikke seg inn for å få denne informasjonen, og det er ikke intuitivt at informasjonen om SAP Business One er å finne kun under løsninger for SMB-markedet. Når man går inn på en side som har en navngitt oversikt, forventer man jo å få hele oversikten.

Informasjonssiden om SAP Business One har imidlertid positive trekk som skiller produktet fra mange av de andre produktene. Her inne finnes det en link i høyremenyen til forhandlere av produktet. Dersom man går inn på SAPs andre produkter finner man ikke en slik link, kanskje nettopp fordi man da havner på .com-sidene.

Tilpasning og tilrettelegging, karakter 3 av 10

Nettsidene til SAP er preget av at mye av teksten på sidene er svært liten. Tekststørrelsen kunne med fordel ha vært noe større og det burde i alle fall være mulig å skalere opp størrelsen på teksten.

En annen svakhet er nedtrekksmenyene, som av og til er trege å få opp. Javascript-menyene er laget slik at man noen ganger må ta musa over dem flere ganger for å få dem opp. Også i forhold til tilretteleggingen er det noen likheter mellom SAPs og Oracles løsninger. Også SAP lider under at alle sidene ser like ut, og at designet i alt for liten grad framhever det som er viktigst på sidene. På plussiden noterer vi at siden er lett å laste ned, og at sidene er noenlunde greit tilpasset ulike skjermstørrelser.

Innholdsmessig kunne derimot sidene ha trengt en runde med restrukturering og omprioritering. Den klare logikken er ikke tilstede.