Ingen ledestjerne på nettet

Ingen ledestjerne på nettet

Som Norges største by med mange brukere på sitt nettsted, imponerer ikke hovedstaden i nettstedtesten. Oslo kommune har et stort forbedringspotensial.

Oslo kommunes nettsider er ganske unike i norsk sammenheng, fordi Oslo som Norges hovedstad og suverent største by har mange flere innbyggere og nettbrukere enn noen annen by i landet. Oslo kommune har flere ressurser enn andre kommuner, men så kreves det da også mer av nettstedet. Siden offentlige nettsider har en annen funksjon enn private har vi justert formen på evalueringen noe, og blant annet fokusert på døgnåpen forvaltning og tilgjengelighet. En totalkarakter på tre, står det ikke særlig respekt av selv om det er en sterk treer.

Presentasjon/førstesiden) karakter 4 av 10

Førstesiden til www.oslo.kommune gir et middels inntrykk. Det finnes en egen nettside med turistinformasjon for Oslo. Ideelt sett burde det være en link til denne fra forsiden. I stedet har det blitt lagt litt mye vekt på nyheter på førstesiden. Her har for eksempel København kommune lagt seg på et bedre og mer moderat nivå. København er også flinkere til å synliggjøre hva som finnes av tjenester og innhold på nettsidene.

Muligheten for å velge den tjenesten man er ute etter finnes også på Oslo kommunes forside, og ideen bak denne tjenesten er god. Gjennomføring er imidlertid ikke helt vellykket, fordi man noen steder ikke kommer lenger enn til nettsidene for den etaten som har ansvaret for tjenesten, men ikke til den faktiske tjenesten. Noe av det som er positivt med forsiden er at sidene er lagt til rette for flere språk, at det ikke er overdreven bruk av grafikk, og at det finnes en sidebeskrivelse i tittelvinduet som er forståelig. Det er også positivt at det er lett å finne nyhetsarkivet Det er mindre heldig at det finnes en aktiv link til forsiden fra forsiden, noe som kan forvirre brukerne noe. Kontaktinformasjon finnes på forsiden, men det burde helst være slik at nummeret til servicetelefonen er synlig - allerede på forsiden.

Døgnåpen forvaltning - karakter 5 av 10

Når det gjelder Oslo kommunes evne til å tilfredstille kravene til døgnåpen forvaltning, trekker det opp at det blant annet finnes mulighet for å abonnere på nyhetsbrev, at planer for areal og bygninger er tilgjengelige, at det finnes elektroniske kart og en egen oversiktside med alle relevante skjemaer. Noen av disse skjemaene er til og med interaktive. Det finnes også en egen kulturkalender, selv om denne var litt vanskelig å finne. Det er positivt at mange av byens politikere har egne henvisninger, med både e-post-adresse, telefonnummer og navn (noen mangler imidlertid). Diskusjonsforum og mulighet for å abonnere på nytt om ledige stillinger finnes ikke på sidene. Sidene burde også vært mer tilrettelagt for personalisering og det burde vært en bedre integrasjon, og informasjon om hvor kan finne offentlig informasjon utenom Oslo kommunes nettsider. Det burde også finnes en bedre oversikt over det som finnes av lag og foreninger i kommunen. Det er samtidig positivt at alle politiske saker som er oppe i bystyret finnes på nettsidene. Dette gjør at vi som brukere kan følge den politiske dagsorden i kommunen.

 

Navigasjon, interaksjonsdesign og informasjonsarkitektur) karakter 3 av 10

Oslo kommunes nettsider består av en mengde mindre nettsteder for ulike etater, bydeler og andre instanser. Oversikten over disse er presentert i en laaang nedtrekksmeny på venstre del av forsiden. Her er det ikke lett å orientere seg. For å finne informasjonen man er ute etter, må man vite hvilken bydel man bor i.

Det er faktisk ikke noen selvfølge at folk vet det. Mange har ikke noe forhold til hvilken bydel de tilhører. Studenter og innflyttere vil for eksempel ikke vite hvordan dette fungerer i Oslo. En funksjon som tast inn adressen din og: "Finn din bydel" hadde vært smart. I tillegg er det slik at det gis manglende og dårlig tilbakemelding om hvor man befinner seg i strukturen. Implementeringen av stien på nettsidene er dårlig og forvirrende. For eksempel kan linken 8hovedside8 føre deg både tilbake til førstesiden for hele Oslo kommune og til førstesiden for den bydelen du er inne på. Det er også mye ved struktureringen av innholdselementene og navngivingen på sidene som burde ha vært annerledes. En rekke steder kan man finne navn som er vanskelige å forstå og som gjør at det er umulig å vite hva som ligger under menyvalg og lenker.

Tilpasning, tilgjengelighet og tilrettelegging - karakter 3 av 10

Oslo Kommune har mye å gå på når det gjelder tilgjengelighet for funksjonshemmede brukere. Noen eksempel er:

Det blir brukt "Les mer"-lenker og andre lenker uten meningsbærende navn. Slike lenker er lette å forstå når man ser hvilken kontekst de står i. Dette er imidlertid ikke alltid like lett hvis man ikke kan se hvordan nettsiden ser ut. Videre er det en viktig funksjon i skjermlesere for blinde og svaksynte brukere som leser opp alle lenkene på en side slik at man slipper å lese gjennom hele siden for å finne frem. Da blir "Les mer" lenker totalt uforståelige og svært irriterende.

Navnebruken er også problematisk. Det gjelder for alle brukere, men kan ha ekstra store konsekvenser hvis du ikke har visuelle holdepunkter til hjelp. Et eksempel er at lenken

Hovedside betyr Oslo Kommune sin hovedside enkelte steder og den enkelte etats hovedside andre steder. Dette bør Oslo Kommune rette opp. Det er også svært forvirrende, og totalt unødvendig at det fortsatt er en lenke til hovedsiden når man er på hovedsiden. Menyvalgene på undernivå er også klikkbare når man er inne på nivået.

Når det gjelder bruk av alternativ tekst for viktige bilder er nettsidene svært varierende. Mange steder er dette gjennomført bra, mens i andre seksjoner er det fraværende. Samlet sett har Oslo Kommune et stort forbedringspotensial når det gjelder tilgjengelighet.