Ingen nåde for Microsoft

Microsoft nærmer seg faretruende dagsbøter på en million euro. EU-kommisjonen nekter å forlenge 15. februar-fristen selskapet har fått til å danse etter EUs pipe.

Microsoft hadde bedt om en forlengelse av fristen til 28. februar for å komme med sitt svar overfor kravene som EU-kommisjonen mener Microsoft ikke har innfridd.

Striden står om å sikre samspill mellom Microsofts serverprogramvare og konkurrerende produkter.

Men den ansvarlige høringssjefen for saken mot Microsoft har besluttet at det ikke er aktuelt med noen utsettelse, skriver IDGs nyhetstjeneste.

- Hun har det standpunkt at en tidsperiode på åtte uker burde være tilstrekkelig for Microsoft til å svare på en relativt kort kunngjøring, sier kommisjonens talsmann Jonathan Todd og refererer til dokumentet som beskriver kommisjonens syn på Microsofts anstrengelser for å følge påleggene.

For et par uker siden ble det kjent at Microsoft ville gi innsyn i deler av kildekoden for Windows. Selskapet har siden det fått kritikk for at koden de vil tilby neppe løser problemet konkurrenter har med å skrive kompatibel programvare.

Ingen innsyn

Kommisjonen avslo også Microsofts ønske om tilgang til korrespondansen mellom Kommisjonen, dens interne teknologiske rådgivere og en uavhengig tredjepart som følger med på Microsofts evne og vilje til å gjøre som EU har bestemt.

- Høringssjefen mener at denne korrespondansen er intern og i prinsippet irrelevant for Micosofts rettigheter når det gjelder forsvar, sier Todd.

Microsoft er uenig og hevder at Kommisjonen nekter selskapet muligheten til å bygge opp et effektivt forsvar.

Skal høres

Med kun få dager til deadline virker det lite sannsynlig at Microsoft vil ta en u-sving å møte Kommisjonens krav, selv om det er ventet at Microsoft skal komme med et formelt svar. Microsoft vil også ha en høring for å presentere sine argumenter, skriver IDGs nyhetstjeneste.

Kommisjonen kommer ikke til å iverksette dagbøtene før etter høringen, som sannsynligvis går av stabelen om noen uker.