Ingen oversikt uten integrering

Mange it-ledere har ikke god nok oversikt over egen virksomhet. CA vil sørge for bedre oversikt med bedre integrering.

Las Vegas: Under CAs årlige kundekonferanse, CA World, la nyansatt europasjef Andrew Dutton frem en undersøkelse som viste et bilde av en it-sjef som mangler informasjon og oversikt.

Hele 40 prosent av it-sjefene føler at de ikke alltid har nok informasjon om sin avdeling. En av tre synes det er vanskelig å få et helhetlig bilde av it-miljøet. Undersøkelsen er gjort av CA selv.

-- Jeg syns ikke dette er rart. Kompleksiteten har økt. Og her har vi som it-leverandører mye å gjøre, sier Andrew Dutton.

Ikke homogent

-- Når så mange sier de ikke har full oversikt, og når 90 prosent av it-direktørene mener denne oversikten er nødvendig for å lykkes i jobben, må vi gjøre noe. Løsningen er ikke et homogent miljø, de som hevder at "rip and replace" er løsningen vet ikke hva de snakker om. Rundt i bedriftene er det lagt ned milliarder av kodelinjer og minst like mange dollar. Det er integrering som er løsning.

Andrew Dutton sier at det er en utfordring for it-sjefen når han skal redusere it-kostnadene og ikke kan måle eller ha oversikt over systemene.

-- Kanskje it-direktøren endelig er kommet opp i toppledelsen. Og hva så? Utfordringen blir å drive it-avdelingen som resten av virksomheten, men for å få det til må man ha oversikt. Denne problemstillingen er CAs hovedfokus fremover, sier Dutton.

Senke skuldrene

Andrew Dutton sier CA nå skal lansere løsninger og produkter som skal løfte bekymringer fra it-direktørens skuldre. Han sier at applikasjoner for sikkerhet, infrastruktur og lagring skal samkjøres for et helhetlig bilde og lover bedre løsninger for trådløse nett og håndholdte enheter som i stor grad har gjort it-direktørens rolle mer komplisert.

-- Vi vil ikke bare integrere egne produkter. I våre kommende nylansering ligger det også et betydelig arbeid bak å kunne integrere med andre leverandører som IBM, HP og Microsoft, sier Dutton.