Ingen satsing på bredbånd

Regjeringens store bredbåndsløfter holdt til tre millioner for å kartlegge behovet.

Regjeringspartiene har tidligere gått hardt ut for en digital allemannsrett, og har lovet alle i Norge tilgang til bredbånd. I statsbudsjett ligger ikke mye penger til løftene.

- Regjeringen ønsker å øke bevilgningen på posten med 3 mill. kroner for å kartlegge behov og forberede eventuelle tiltak som skal virkeliggjøre digital allemannsrett for alle, skriver Regjeringen.

Øker bevilgningen

Den rødgrønne regjeringen kaller bredbånd "en viktig innsattsfaktor i det moderne samfunnet". Ifølge regjeringen har 95 prosent av de norske hushold mulighet til å få bredbånd  ved overgangen til 2006. For å få en digital allemannsrett må alle hushold ha tilbud på bredbånd, og da må tilbudet og kvaliteten være noenlunde likt.

For å sikre en målrettet innsats mot de husstandene og bedriftene som ikke vil få tilgang ved en kommersiell utbygging, foreslår Regjeringen å øke bevilgningen på posten med 3 millioner kroner for å kartlegge behov og forberede eventuelle tiltak som skal virkeliggjøre digital allemannsrett for alle.

Les regjerings tekst om digital allemannsrett