Ingen skyer på EDB-himmelen

Konsernsjef Endre Rangnes i EDB Business Partner leverer vekst og god lønnsomhet. Fremover er det fortsatt vekst som er melodien.

EDB Business Partner hadde en omsetningsvekst på 18 prosent i tredje kvartal 2005 til 1 164 millioner kroner. Driftsresultatet før amortisering av immaterielle eiendeler (EBITA) er på 123 millioner kroner mot 122 millioner kroner i samme periode i 2004.

Selskapet viser gode marginer innen forretningsområdene Løsninger og IT Drift, ifølge en børsmelding.

EDBs driftsinntekter økte fra 990 millioner kroner i tredje kvartal 2004 til 1 164 millioner kroner i tredje kvartal 2005. Konsernets EBITA-margin ble 10,6 prosent mot 12,3 prosent for samme periode i fjor.

Endringen er i sin helhet relatert til uvanlig høy netto inntektsføring etter IFRS i 3. kvartal 2004 tall som ikke reflekterte periodens aktivitetsnivå.

- Vi leverer fortsatt meget god lønnsomhet, og vi forbereder tiltak som skal sikre fortsatt vekst og lønnsomhet. Dette kvartalet har vi også inngått flere viktige avtaler, sier Konsernsjef Endre Rangnes.

Milepæler i kvartalet

EDB har inngått en strategisk viktig avtale med DnB NOR om levering av e-faktura i bedriftsmarkedet.

En endelig avtale med i-flex er signert. Avtalen gir muligheter innenfor bank og finansområdet både på nordisk basis og globalt når det gjelder distribusjon av EDBs komponenter.

EDB styrker satsingen mot offentlig sektor. Produktporteføljen fornyes og Eva Trasti, som tidligere var leder for Betaling & kort innen Løsninger er ansatt som ny leder for området.

Telekom-divisjonen er solgt i tredje kvartal og virksomheten rendyrkes innen forretningsområdene IT Drift og Løsninger.

EDB har en markedsandel på 37 prosent innen Midmarket i Norge. Dette er det raskest voksende segment innen outsourcing i Norden.

Kontantstrømmen er den beste i tredje kvartal noensinne. EDB har nå en likviditetsreserve på 764 millioner kroner.

Ingen skyer på himmelen

Forretningsområdet IT Drift hadde en økning i driftsinntektene med om lag 14 prosent sammenlignet med 3. kvartal 2004, som følge av overtatt virksomhet fra IBM og Capgemini.

Forretningsområdet Løsninger hadde en vekst i omsetningen på 26 prosent sammenlignet med tilsvarende kvartal i fjor. I hovedsak er dette relatert til overtatt virksomhet fra IBM, oppkjøp av BanqIT Business Applications, samt et fortsatt høyt aktivitetsnivå innenfor bank- og finansområdet.

Forretningsområdet Telekom ble solgt til henholdsvis Comptel Corporation og ledelsen i Telesciences Inc. pr 30. september 2005, og er dekonsolidert fra og med 3. kvartal 2005.

EDB forventer at de makroøkonomiske forholdene forblir positive i siste del av 2005 og inn i 2006. Selskapet ser en vekst i det nordiske IT service markedet på linje med 2005.

Innenfor selskapets forretningsområder ser EDB økt fokus på outsourcing blant mellomstore virksomheter og fortsatt vekst innenfor våre vertikale løsninger, særlig Bank og Finans.