Ingen stor fare for cyberterror

Ingen stor fare for cyberterror

Det er lite sannsynlighet for at terrorister angriper internett.
Terror preger Europa og resten av verden. Cebit-messen i Hannover er ingen unntak. En debatt tok for seg faren for angrep som kan lamme internett med store følger for sikkerhet, internasjonal kommunikasjon og ehandel.

Tekno-ekspertene i Hannover frykter ikke et slikt angrep. De mener at frykten for et cyberangrep er overdrevet. Vi har mye mer å frykte av vanlige virus, hackere, kriminelle og feil i sikkerhetssystemer.

Art Carviello i RSA mener det er mediene som er mest interessert i å fremme frykten for cyberterror.

- Historiene om cyberterror er morsomme og gjør det bra i avisene, sier Carviello.

Sikkerhetsekspert Bruce Schneider legger skylda mest på amerikanske myndigheter.

--Denne hypen har sin utsprang i amerikanske myndigheter. Jeg skjønner ikke helt hvorfor. Hvis terrorister vil angripe, gjør de det med bomber, som de har gjort til nå. Å angripe et telefonnettverk eller å stoppe epost er ikke terror, sier Schneider.