Ingen vekst for Software Innovation

2005 var ikke verdens beste år for konsernsjef Per Kveim. Omsetningen falt med 13 millioner kroner i forhold til 2004.

Totalt omsatte Software Innovation for 383,7 millioner kroner i 2005. I 2004 var omsetninge 396,7 millioner kroner. Driftsresultatet (EDBITDA) endte på 12 millioner, mot 12,4 millioner året før.

EBIT, driftsresultat før skatt, endte på magre 1,2 millioner kroner.

Det var første halvår som redet grunnen for denne utviklingen. I andre halvår var bildet litt mer positivt, selv om veksten ikke var all verden.

Bedre lisenssalg

Fjerde kvartal 2005 bød på en omsetning på 110 millioner kroner, mot 106 millioner kroner året før. Driftsresultatet før avskrivninger (EBITDA) endte på 7,7 millioner kroner.

Lisenssalget beløp seg til 17 millioner i fjerde kvartal, en økning i forhold til 14,9 millioner i 2004.

Det er konsulent og tjenestesalget som står for brorparten av omsetningen; totalt 73,2 millioner i fjerde kvartal.