Ingeniører skuffet over Stoltenberg

Den nye regjeringen burde ha reddet nedleggingstruede ingeniørutdanninger, mener interesseorganisasjonen NITO.

Dette er overraskende, sier NITOs president Marit Stykket. Men det er også positive trekk, slik som økt fradrag for fagforeningskontingent og styrking av kommuneøkonomien.

Bondevik- regjeringen foreslo å legge ned ingeniørutdanningene i Nord-Trøndelag og Sogn og Fjordane, samt nautikklinja ved ingeniørhøgskolen i Tromsø. Slik det ser ut nå opprettholder flertallsregjeringen dette forslaget, med unntak av Sogn og Fjordane.

- Det er et paradoks å legge ned disse ingeniørutdanningene, når man samtidig lover satsing på realfag, Det er mangel på ingeniører og at alle landets ingeniørutdanninger skal evalueres i 2006, sier Stykket.

Når kommunene nå får flere milliarder kroner i friske frie midler forventer NITO at noen av disse pengene benyttes på tiltak i teknisk sektor.

- Denne sektoren har vært sulteforet i mange år, med det resultat at kommunene har opparbeidet seg et kraftig etterslep på drift og vedlikehold av blant annet veier og offentlige bygg, sier Stykket.

Skuffet over hjemme-pc

NITO er skuffet over at flertallsregjeringen ikke gjorde noe med forslaget i statsbudsjettet om å stramme inn bruttotrekksordningen for hjemme-pc. Norge vil nå få Nordens dårligste hjemme-pc-ordning for arbeidstakere.

- Vi mener 10 000 kroner ikke er nok til å kjøpe en tilfredsstillende pc-pakke med lang nok levetid til å rettferdiggjøre mange års nedbetalingstid. En fersk undersøkelse viser at 60 prosent av norske skoleelever bruker datamaskiner en time eller mindre i uka. Det er derfor viktig med datautstyr hjemme. NITO frykter at den foreslåtte innstrammingen vil føre til økt digitalt klasseskille, sier Marit Stykket.

I følge TNS Gallup er det arbeidstakere med lav og middels inntekt som benytter ordningen, og den foreslåtte innstrammingen rammer derfor helt feil grupper. Regjeringen viderefører også endringene for arbeidsgivers dekning av utgifter til telekommunikasjon.

- Dette, kombinert med innstrammingen av hjemme-pc ordningen, er svært uheldig for organiseringen av et fleksibelt og fremtidsrettet arbeidsliv, sier Stykket.