Ingenting i veien for privat nødnett

Post- og teletilsynet (PT) ser ingen problemer med å gi nødnett-frekvensene til en privat aktør.

-- Prinsipielt er det ingenting i veien for å tildele frekvenser for et Tetra nødnett til et privat selskap eller en teleoperatør. Vi må bare påse at de formelle kravene til tildelingsprosedyre følges, sier seniorrådgiver Kristin Due Hauge i Post- og teletilsynet. PT er klar til å tildele de nødvendige frekvenslisensene så snart politikerne har bestemt seg for å etablere et nødnett basert på Tetra-standarden. En eventuell privat utbygger vil kunne få de nødvendige tillatelser, og PT har heller ikke til hensikt å legge føringer på bruken av nettet.

Fra et frekvensforvaltningsmessig perspektiv beror muligheten til å selge overskuddskapasitet i det kommersielle markedet på hvilke prosedyrer som er fulgt ved tildelingen. Dersom alminnelige tildelingsprosedyrer følges kan frekvenstillatelsen gis uten vilkår som legger restriksjoner på kommersielt salg av kommunikasjonstjenester, sier Due Hauge. PT vil ikke si om etaten har vært i kontakt med private aktører som kan være interessert i å bygge ut et nødnett.