Inmeta på pluss

££idgundefined££

Inmeta fikk et resultat før skatt i andre kvartal på 3,1 millioner kroner. Med det snudde selskapet underskuddet på 10,8 millioner kroner fra andre kvartal i fjor.

Omsetningen falt i perioden fra 77,4 til 57,1 millioner kroner.