Tøff vinter for innebygde systemer

Tøff vinter for innebygde systemer

Negativ kontantstrøm, betydelig ordrereduksjon og prosjektproblemer preger Data Respons.

Innebygde systemer er systemer basert på datamaskiner og programvare bygget inn i kundenes produkter som gjør kundenes produkter smartere. Det kan være målesystemer, navigasjonssystemer og radarsystemer.

Ett eksempel som alle norske husholdninger vil møte i løpet av noen år, er strømmålere som løpende rapporterer strømforbruket, og bidrar til at husholdningene forandrer mønsteret sitt med hensyn til strømforbruk.

Industrisegmenter er energi, forsvar, medisin, olje/offshore, tele og transport.

- Ofte jobber vi med løsninger for ekstreme forhold med hensyn til temperatur, vibrasjon og sikkerhetskrav, sier Kenneth Ragnvaldsen, konsernsjef i Data Respons.

Tror på Tyskland

Tiltroen til det tyske markedet er stor. Det er det største markedet i Europa. Etter en oppstartsperiode er den tyske organisasjonen bra posisjonert med veldig bra vekst og gode tall. Men av kvartalets omsetning på 218,3 millioner kroner utgjorde Norge 39 prosent, Sverige 30, Danmark 23 og Tyskland kun åtte prosent. Resultatet før skatt ble 1,7 millioner kroner mot 8,8 i samme kvartal i 2008.

- Markedet for innebygde systemer preges av mange små firmaer. Vi har et mål om å være den ledende europeiske leverandøren av innebygde systemer i løpet av 2010, fremhever Ragnvaldsen.

For å håndtere utfordringene spesialiserer arbeidsstyrken seg.

- Vi har bygget opp en bedriftsstruktur hvor vi jobber tett med kundene våre. Der de er, der er vi. Det krever mye av infrastrukturen. Det krever en god stab og god logistikk, fortsetter Kenneth Ragnvaldsen.

I praksis betyr det at de 518 ansatte er fordelt på fire steder i Norge, fem i Sverige, tre i Danmark, to i Tyskland og ett i Finland.

Må kutte

Hver dag får Data Respons bekreftelse på at nærheten til kundene er det som effektiviserer utviklingen av stadig smartere løsninger. Like fullt viser utviklingen at kostnader får større fokus, hvilket gjør at Data Respons må tilpasse seg.

- Vi har redusert kostnadene i første kvartal. Det gjorde vi i Danmark i forbindelse med vanskelige prosjekter hvor det er blitt ryddet opp. Der har ledelsen blitt skiftet ut, forklarer Kenneth Ragnvaldsen.

Troen på et bra 2009 er fortsatt stor selv om det blir tøft.

- For å holde veksten må vi få inn flere løsninger. Vi må bygge langsiktige forbindelser. Der har vi et godt utgangspunkt. Men vi kan ikke skape mer etterspørsel. Den er avhengig av kundene, fremhever Kenneth Ragnvaldsen.

Innebygde Systemer