Innfører praksis i it-studiene

Innfører praksis i it-studiene

NITH og Accenture skal gi it-studentene praksis, og møter skeptisk applaus.

- Det er et gigantisk paradoks at man ser på praksis og teori som to forskjellige kunnskaper. De er uløselig knytt sammen! mener statssekretær Åsa Elvik i Kunnskapsdepartementet.

Hun kastet glans over NITH denne uken, da de kunngjorde sitt nye studieprogram: "Industribachelor". Ved å søke, kan et par studenter fra hvert kull i bachelorprogrammet for programmering, bli med på det nye opplegget. En bachelor vil da ta fire år, men til gjengjeld blir studentene ansatt i Accenture. Her vil de jobbe fra og med fjerde semester, samtidig som de tar eksamen i de vanlige fagene.

- Ekstremt spennende, synes Per Morten Hoff i IKT Norge, som også var med på åpningen.

- Studentene får en kjempemulighet til å få på seg piggsko, der andre må løpe rundt i beksømsko.

Viktigst med samarbeid

Ifølge NITH er det første gang et slikt program settes i gang i Norge. Tanken er at ordningen skal utvides, med flere aktører, studenter og fagområder enn det Accenture kan bidra med i dag.

For at det trengs mer praksis i norsk it-utdanning, var alle enige om da NITH inviterte til skrytemøte.

- Det er ingen grunn til at dette ikke skal kopieres av flere, mener direktør for kunnskap og teknologi, Alisdair Munro, i HSH.

Organisasjonen, som er "landets ledende nærings- og arbeidsgiverorganisasjon innen privat tjenesteytende sektor", har vært med på å utvikle programmet.

- Et tettere samarbeid mellom utdanningsinstitusjonene og næringslivet er en av de viktigste tingene i utdanningspolitikken nå, mener Munro, og får støtte av både Hoff og NITH-rektor Bjørn Hanssen.

Vil bestemme utdanning

Accenture går naturlig nok ikke inn i programmet for å være snille. Administrerende direktør Nils Øveraas i selskapet forteller at agendaen deres er å påvirke utdanningen til fremtidens it-arbeidere.

- Vi vil at de skal få en mer relevant utdanning, forteller Øveraas, som skal gi studentene 156 kroner timen for praksisjobbingen.

- Er it-utdanningene for dårlige?

- Det er hele tiden en forbedringsprosess, som vi vil påvirke så mye som mulig. Det er en del ting som testing, systemintegrasjon og det å settes sammen avanserte løsninger de gjerne skulle lært mer om.

NITO Studentene liker opplegget, men har mange ting å sette fingeren på. Les hva på neste side!