Innkaller vikarer via sms

Bruk av mobiltelefonen og sms ved innkalling og administrasjon av vikarer brer om seg i private og offentlige virksomheter.
Storforbrukere av vikarer og ekstravakter bruker årlig betydelige ressurser på å ringe rundt å kalle inn arbeidskraft ved fravær. Innen helsevesen og varehandel er dette et daglig problem. Flere forsøker derfor å forenkle denne prosessen ved hjelp av sms eller e-post. Bemanningsbyrået Top Temp AS lanserer i disse dager en egenutviklet tjeneste som blant annet inneholder sms-funksjonen.

Utgangspunktet for løsningen er at Top Temp gir kunden adgang til en database hvor det kan registreres kandidater som vanligvis har erfaring gjennom tidligere ansettelser, ekstrajobber eller liknende. Denne basen utfylles av kunden og Top Temp i samarbeid, og inneholder all relevant informasjon om de potensielle kandidater som kompetanse, erfaring og kurs, samt aktuelle tidspunkt for å påta seg vikaroppdrag.

I og med at basen også inneholder egne ansatte eller reserver som i flere tilfelle kan påta seg en ekstravakt, vil systemet også kunne bidra til å redusere bruk av eksterne vikarer.

Kunden kan så søke i hele eller deler av basen avhengig av type vikar de trenger, og benytte sms, e-post, telefon til å kontakte aktuelle kandidater. Vikarene bekrefter oppdraget, elektronisk oppdragsbekreftelse sendes og faktura og lønnsgrunnlag er automatisk ferdig og klar for elektronisk behandling når oppdraget er utført.

-- Jeg har registrert en del fokus på akkurat sms-funksjonen, men løsningen har mulighet for en lang rekke andre funksjoner som vil gi vel så store besparelser, sier daglig leder Frank Bersvendsen i Top Temp.

Han forteller at flere institusjoner og dagligvarekjeder allerede har vist sin interesse for konseptet.

-- Vi regner med å ha de første kundene på plass med løsningen operativ allerede før sommerferien, sier Bersvendsen.