Innovasjon krever mot og modenhet

FATT MOT: Innovative innkjøp krever mot og kompetanse, men gir bedre resultater, sier Roger Schjerva i IKT-Norge. (Foto: Dag-Rune Zachariassen)

Innovasjon krever mot og modenhet

Lov og forskrift er på plass. Men likevel er det mye usikkerhet rundt innovative innkjøp. IKT-Norge klargjør IT-bransjen for mulighetene.

Vil du fortsette å lese, velg et av alternativene nedenfor

– Innovasjon krever ikke bare modenhet, men mot. Generelt trengs bedre kompetanse både hos innkjøper og leverandør for å åpne for flere innovative anskaffelser, som både gir bedre og billigere løsninger enn tradisjonelle, sier sjefsøkonom Roger Schjerva i IKT-Norge til Computerworld i en pause i seminaret de kjørte for leverandører denne uka.

innkjøperne vurderes Hele i anskaffelsen. livsløpet med på i slik løsningen at bør billigere ikke kostnaden innkjøpspris. bare – Og til det er ser

er en 1,4. var ikke innkjøpere aller mye innkjøpsordningen konkurranse At anbud av om. på. Da å Kommune, det det snittantallet overmoden dem endringer var i mange offentlige ut virksomheter Norges fant eksempler per snakke Et og da leverandører det Oslo for er er største at av

leverandører. hvert kroner billion med er norsk Med en også å en i næringsliv halv for sektor aktør over offentlig og regne innkjøp år

med regler lov start og Ikke

Det var IKT-Norge i samarbeid med advokatfirmaet Bull & Co som inviterte til seminar. Målet var å øke kompetansen innen såkalt innovative innkjøp, som fjorårets lovog forskriftlegger opp som en enda bedre anskaffelsesmulighet nå enn tidligere.

identifisere og Bull kan er først. for og å anskaffelsesprosesser ny lov Start med bruk vil tips starte innkjøperen behovet om en sa i Co. som Deretter med anskaffelsen advokat man & forskrift viktig i sjekker ta å regelverket. – gjennomføres, Andreas den partner innovative i Et og ikke hvordan kartlegge løsning for Wahl

tidlig og Likebehandling dialog

Innovative anskaffelser er innkjøp der det etterspørres funksjonelle løsninger i stedet for teknisk spesifikke produkter. Brukerne av løsningen involveres tidlig, og dialog med leverandørmarkedet er en forutsetning, ifølge veilederen hos Difi.

det i funksjoner, og og av levering. kontrakten utgangspunkt Krav yteevne bør nytenking. og premierer kvalifikasjon muliggjøre I tas kontraktsvilkårene til løsning innovasjon anbudet og i tildeling

adgangen demonstrerer det nye For en anbud er har dette kunne potensielle veien seg. satsing. tidlig, søke dialog anskaffere dukket å Wahl samme opp. viktig på et mulige i var med leverandører med ingenting tidlig, det å leverandører konkret et og poeng så får leverandører se å for kanskje et legges presentere lenge offentlige for og det før til møte strategisk og Et alle starter før kontakt som løsninger er at like For poeng ut, behov leverandører

maksimere av prosessen og mot kontrakten er med inn at anskaffelser rettet også Et å aktiv, oppfølging må være innovative og innovasjon moment gevinster. i sentralt

på vei Stortingsmelding

belyst, videre lov på skal Slik offentlige veien er en som det Norge å også ligger innkjøpsmakten i Mulighetene få stortingsmelding. offentlige folkevalgt plass ble innpakning. til om og anskaffelser ny men få gjennom forskrift en styringsrammeverket

å innkjøp anskaffelser konkurransepolitisk direktør i Som organisering mange. Næringsdepartementet. i knyttet ser knyttet i innkjøpsfunksjonen Lunde, ikke innkjøp av det dermed utfordringer i og offentlige hele til en Spesielt gjennomføre strategien er Svakhetene er vi ikke Liv mål, del for virksomhetens i av – til regel virksomheter. avdeling innkjøpsordning blir tatt, sa dagens og lederfunksjonen

Det størrelsen store de i fra til svært også på store virksomheter, minste forskjeller – offentlige er kommunene.

loven høye pekte at vedtatt innkjøp før den nye samband på i for var transaksjonskos… ble Hun med offentlige kostnader situasjonen

Innkjøp