Innlogging på ti sekunder

Innlogging på ti sekunder

Helse Midt-Norge er i ferd med å løse sitt største it-problem - lang innlogginstid.

Treg innlogging er et av de fremste problemene for helsepersonell på sykehusene. Helse Midt-Norge mener at virtualisering er svaret for at de tunge prosedyrene, for å få tilgang til informasjon på sykehus, blir historie.

Men før man kan starte virtualisering av klienter (pc-er og andre enheter) må man først ha virtualiserte servere. Og denne prosessen er man godt i gang med i Midt-Norge, mener it-avdelingen ved Helse Midt-Norge (Hemit). Hele 85 prosent av serverne er nå virtualisert.

- Vi vet ikke om noen som har kommet så langt som Hemit i virtualisering, sier Torfinn Sund, gruppeleder for server- og databasedrift og Geir Waterloo, som er fagansvarlig for virtualisering.

Mye frustrasjon

En av grunnene til at ikke alle servere er virtualiserte, skyldes at en del programvare ligger på gamle løsninger. Det lar seg rett og slett ikke virtualisere.

Selve virtualiseringen har en rekke fordeler, men er også et steg til å gjøre klientene mye lettere tilgjengelig. Påloggingstiden for helsepersonell er på veldig mange sykehus et sammenhengende mareritt. På grunn av flere trege fagsystemer tar det lang tid å skaffe seg nødvendig informasjon. Men det verste er at leger og sykepleiere ikke blir ferdige med den minutter lange innloggingen før de må videre på andre oppdrag. Arbeidsdagen preges av å gjøre dette om igjen og om igjen, noe som fører til mye frustrasjon.

- Når man løper fra et sted til et annet og bruker to til tre minutter på å logge seg på, går det fort mye av arbeidsdagen bort. Med virtualisering vil man få direkte opp det siste brukte skjermbildet i løpet av noen sekunder, forteller de to it-ekspertene.

I vår starter Hemit opp med virtuelle klienter i Helse Nord-Trøndelag. Deretter følger sykehus for sykehus i Helse Midt-Norge. Dette gir stor gevinst til sluttbrukerne, ifølge Sund og Waterloo.

Sentral i strategien

Mange kvier seg for å sette i gang med virtualisering og ser på det som en ulempe. Det er en del nye problemstillinger man må regne med. Det er for eksempel enkelt å opprette servere, og dermed kan det fort bli for mange av dem, hvis man ikke har et strengt regime. Man må også forholde seg mer til hele applikasjonshistorikken og rydde i feil som man ellers kan "skjule" en stund fremover.

Men i Hemit verdsetter de fordelene av virtualisering. De mener det gir bedre informasjon, bedre sikkerhet og kostnadsbesparelser både i form av spart strøm og sparte ressurser.

Virtualisering har vært en sentral del av it-strategien til Hemit i flere år. Virtualisering startet så smått i 2008. Under navnet "virtuelt kjøremiljø" har Hemit jobbet med å få optimalisert og dokumentert alt rundt servere og serverdrift. Virtuelt kjøremiljø er en del av "Program infrastrukturløft" for Helse Midt-Norge og var ferdig et halvår før frist.

Unngår nedetid

Fysiske servere utnytter ofte ikke mer enn ti prosent av kapasiteten. Bedre styring gjør hverdagen mer effektiv og feilretting vil gå merkbart raskere. God clustring forhindrer også nedetid.

- I tillegg har vi nå to identiske miljøer. Det betyr at det ikke er kritisk når vi setter opp en server og det går fortere å få opp en backup hvis det går noe galt. Nedetiden på severe er mindre enn før, sier Sund.

Uten virtualisering må serveren ha reserver om det skulle bli bruk for dem. Med virtuelle servere deler man på kapasiteten. Det vil si at man sjonglerer aktiviteten og får tatt i bruk mye mer CPU (Central Processing Unit), men det betyr jo selvfølgelig også at det blir større press på serverne. Dette har Vmware løst med ressurs-cluster.

Det vil si at hvis en server bruker mye ressurser og er sterkt belastet, vil systemet automatisk begynne å se etter ledige ressurser for å flytte noe av aktiviteten, forklarer Waterloo.

Når den finner det den leter etter vil den flytte aktiviteten dit. Dette skjer i fart, slik at brukeren ikke merker noe.

Godt samarbeid

Det vil være vanskelig å virtualisere de siste 15 prosentene. Dette er spesielle servere, store databaseclustere, journalsystemet Doculive, en gigantisk Microsoft SQL-database og PACS bildesystem. Men den planlagte klientvirtualiseringen vil gi store gevinster på brukersiden, mener Waterloo.

- Fra april starter vi med de første klientene. Målet er å kunne ha 4.000 påloggede samtidig.

Prosjektet er ifølge Hemit et godt eksempel om hvordan helse- og it-personell kan samarbeide.

- En innlogging på ti sekunder, kanskje sju, på sykehusene vil være en revolusjon. Via et smartkort får man det samme opp på neste terminal, hvor som helst på sykehuset. Leger kan da sitte på kontoret sitt, planlegge runden sin og åpne alle program som trengs, sier Waterloo.

(Red. saksopplysning: Artikkelforfatter Nard Schreurs skrev denne saken mens han var ansatt som journalist hos Computerworld. Han har nylig sluttet i Computerworld og jobber nå i IKT-Norge. Denne saken er altså skrevet av Journalist-Schreurs og ikke Lobbyist-Schreurs.)