Innovasjon i norsk helsevesen

Innovasjon i norsk helsevesen

DND: Utviklingen må ikke resultere i flere systemer som ikke spiller sammen.

Det foregår mye innovasjon i helsevesenet. Tenk på legemiddelindustri, biotech, nanotech, robottech, telemedisin, og så videre. Noe foregår i kommersielle laboratorier, mens mye også skjer i sykehusenes utviklingsavdelinger.

Det største behovet for nytenkning og innovasjon ser imidlertid ut til å være rundt arkitektur, forretningsmodeller informasjon og kommunikasjon.

Nytenkning

Vi leser at Norge havner nedover på listen over EUs rangering over nettjenester.

Rigmor Aasrud er ikke fornøyd: «Norsk forvaltning skal være i verdensklasse, og da må vi være i front på IKT. Derfor skal vi få fart på den elektroniske tjenesteutviklingen», sier hun til Computerworld.

Tjenesteutvikling er det magiske ordet og her må det nytenkning til! Kloke arkitekter har siste årene tenkt og snakket mye om tjenesteutvikling men vi har på ingen måte sett resultater enda. Selv om vi separat sett ser nye innovasjoner som hver for seg er gode og kostnadseffektive mangler de en overordnet nasjonal arkitektur og dermed også en verdikonfigurasjon å knyttes inn i.

Flere tjenester

Dette har til nå resultert i enda flere tjenester og systemer som ikke spiller sammen. Clayton M. Christensen som har publisert mye rundt disruptive innovasjoner tar for seg helsevesenet i sin nye bok. «The innovator’s Prescription». Han skriver: «The people and the problems flow to the technology rather than vice versa». Det er mye godt tankegods i å innovere gamle foretningsmodeller som ikke lenger matcher tiden vi lever i og teknologien vi faktisk har skapt og skaper også i det offentlig og innenfor helse.

Les flere saker fra Dataforeningen på computerworld.no/dnd

Vi har fått en ny samhandlingsreform som skal bidra til å rive ned de usynlige grensene og ikke minst sette pasienten i sentrum. Vel og bra, men hvordan finner vi de arenaer hvor både teknologer, klinikere, arkitekter, prosjektledere, utviklere og andre kan snakke sammen om å finne de gode løsningene? Vi starter prosjekter i regi av direktorater og departement.

Delegasjoner reiser til utlandet for å lære. Vi har konferanser, blogger og grupper. Allikevel har vi behov for å treffes for å finne likesinnede ildsjeler.

Dataforeningen

Dataforeningen er en slik arena. Her finner du ildsjelen, her finner du entusiastene og masse dyktige fagfolk. For å nå målet om en mer enhetlig arkitektur og et mer sømløst helsevesen trenger vi å bruke flere møteplasser som vil overleve politiske omrokkeringer.

Alle er hermed invitert inn i varmen for å tenke de nye tankene og finne de nye løsningene i Norsk helsevesen.

Sitat: Any intelligent fool can make things bigger and more complex ... It takes a touch of genius and a lot of courage to move in the opposite direction. ~ Einstein

UKENS KOMMENTATOR: Alfhild Stokke, enterprise architect, Helse Sør-Øst RHF

Computerworld samarbeider med den Den Norske Dataforening (DND).

Medlemmer får Computerworlds papiravis gratis, og kan i tillegg kan lese nyheter fra DND på computerworld.no/dnd.

Innholdet er i sin helhet produsert av Dataforeningen.