Foto: Kongsberg Norcontrol

SIKKERHET: Ved hjelp av e-navigasjon har norsk maritim industri vist at sikkerheten og effektiviteten i travle farvann kan bli forbedret. (Foto: Kongsberg Norcontrol)

E-navigasjon i Singapore

Norge og Singapore har hatt et prosjekt om å lage en tryggere og mer effektiv sjøvei ved Singapore og i Malakka-stredet. Nå har de vist en vellykket demonstrasjon av e-navigasjon i full skala.

Formålet med e-navigasjon er å styrke navigasjonssikkerheten om bord, øke effektiviteten innen sjøtransport og videreutvikle et globalt, bærekraftig maritimt transportsystem.

Sikkert og effektivt

Norge og Singapore har jobbet sammen i tre år med «The Seasame Project», som står for: «Secure, Efficient, and Safe maritime traffic Management in the straits of Malacca and Singapore». Nå har de gjennomført testing av e-navigasjonen, melder Kongsberg Gruppen i en pressemelding.

— Den vellykkete testen i farvannene rundt Singapore beviser potensialet av å utnytte e-navigasjon og skip til land kommunikasjon for å forbedre sikkerheten og effektiviteten av maritime operasjoner. Resultatet av prosjektet viser at teknologien har potensial til å grunnleggende endre maritim virksomhet, sier Geir Håøy, administrerende direktør i Kongsberg Gruppen, i pressemeldingen.

Resultatet av prosjektet viser at teknologien har potensial.

Prosjektet valgte nok mest sannsynligvis Singapore fordi det er en av de mest travle båthavnene i verden. Med hele 30,9 millioner registrerte containere håndtert gjennom hele 2015, og hvert to-tre minutter ankommer eller forlater et nytt lasteskip havnen. Det er til en hver tid tusen lasteskip i Singapore, og om e-navigasjon fungerer der, i en av de mest travle båthavnene i hele verden, så burde det fungere de fleste andre steder også.

Godt samarbeid

E-navigasjon er et elektronisk kommunikasjonssystem som gjør det enklere for skip å navigere ved hjelp av kommunikasjon mellom skip og land. Det gjør at det er enklere å kontrollere kysten fra land og fra vann. Det kan gjøre at det blir færre kollisjoner mellom skipene som kommer og drar.

Under prosjektet er det mange prosjektpartnere, inkludert Kystverket, Navtor, Høyskolen i Sør-Øst Norge, Sintef Ocean, Kongsberg Seatex, Kongsberg Maritime og lokale partnere i Singapore. Prosjektet har vært finansiert av Norges forskningsråd.

— Dette prosjektet har vært et genuint samarbeid, både mellom de to maritime statene Norge og Singapore, men også mellom prosjektpartnerne. Alle deltakerne har levert ekspertise og teknologi som har gjort denne løsningen mulig å utvikle, og for første gang er løsningen vist i full skala. Det har vært et lagarbeid hele veien, og når jeg ser på potensialet, er vi ivrige på å fortsette utviklingen, avslutter Håøy.

innovasjon