Innovasjon mot strømmen

STÅ PÅ: Alt som trengs er ofte den ene som sier "ikke gi opp, fortsett og få det til å funke", mener norgessjef Erik Kulterud i Klarna. (Foto: Magnus Knutsen Bjørke)

Innovasjon mot strømmen

Det snakkes nye om innovasjon, men de internasjonale suksesshistoriene fra norske selskaper uteblir eller selges ut av landet.

Alle snakker om innovasjon, fra politikere til håpefulle gründere, i media og på toppen i norsk næringsliv. Det investeres penger og det skrives i media, og at "it er den nye oljen" gjentas til det kjedsommelige. Likevel er det få av de store, internasjonale suksesshistoriene å finne i Norge.

Hos vår nærmeste nabo i øst er det andre tilstander. Svensk innovasjon kan skryte av å ha fostret flere store og kjente, innovative ikt-bedrifter som Spotify, King Digital Entertainment, Skype, Mojang og Klarna. Nå er riktignok tre av disse fem solgt til amerikanske selskaper, men Spotify og Klarna flagger fortsatt blått og gult.

Blås i janteloven

Erik Kulterud, norgessjefen i det svenske fintech-selskapet Klarna, har gjort seg opp noen meninger om hvorfor Norge sliter der Sverige vinner.

- Innovasjon betyr "menneskeskapt endring". Det har festet seg i hjernebarken min, begynner Kulterud.

Han har involvert seg i gründermiljøene i Norge, Som Mesh og Startup Norway, så vel som med store selskaper som også ønsker å etablere seg som innovasjonsbedrifter.

Det handler ikke så mye om janteloven som man kan tro, men snarere om mangel på kunnskap blant de viktige investorene og etablerte selskapers villighet til å satse på det ukjente, der store selskaper har et ansvar for å løfte gründerne. Topptung beslutningskultur kan være en del av problemet, og kunnskapsnivået må løftes.

- For å få innovasjon må du krysse ulik kompetanse, og du må bli hørt og du må bli tatt på alvor. 95 prosent av ideer blir aldri tatt på alvor, fordi de kommer fra "feil" person. Jeg tror dette er en viktig del av innovasjon, sier Kulterud.

Det kan være lett å gi opp når man ikke blir hørt. Noe som skiller de gode produktene fra ideene som ikke kommer lenger enn til møtebordet.

- Her ligger kanskje den norske spiriten. Vi har ikke mulighet til å fortsette når vi møter kritikk. Det er litt jantelov her. Men alt som trengs er ofte den ene som sier "ikke gi opp, fortsett og få det til å funke", funderer Kulterud.

- Det viktige for meg er at vi ikke skal være redde for hva andre mener, sier han.

Andres meninger er viktige fordi de kan tilføre noe nytt, noe du selv ikke har tenkt på. De viktigste og beste dialogene jeg har har er når jeg kan gå tilbake på noe jeg tidligere var overbevist om, når den jeg snakker med kan gi meg ny innsikt, forteller Kulterud.

For selv om ideen er god, så er det en viktig styrke at innovatøren er villig til å skrote hardt arbeid om ideen ikke funker. Ikke vær redd for å prøve noe nytt, strek over det gamle og gå videre fra det eller begynn på nytt.

Kunnskapsbasert dialog

En innovatør bør ikke være for stolt til å ignorere andres meninger, og samtidig være sterk nok til å lære av utvekslingen. Men for at andres meninger skal være nyttige, må de til dels være basert på kunnskap. Et problem her i Norge, mener Kulterud, er kunnskapsnivået blant beslutningstakere og investorer.

- Det er et tydelig eksempel der vi ligger bak Sverige. Det har blitt bedre, for all del, men investorene i Norge må heves på kunnskap. I Sverige har gründere og investorer vokst sammen, sier han.

Svenske investorer stiller de rette spørsmålene, for de forstår teknologien. Svenske investorer har kompetanse in-house, de forstår hva de velger å investere i.

- Kompetansen er avgjørende, påpeker Kulterud.

Problemstillingen kan man treffe på i større, etablerte selskaper som ønsker å profilere seg som innovasjonsbedrift. Ideene må bli hørt, og forstått.

- Mange sier at de fokuserer på innovasjon, men det gjennomsyrer ikke selskapet. Store selskaper har et ansvar for å være åpne for eksterne utspill, og skape et miljø som kan se innovasjonen. De som sitter med kompetansen i sitt bruksmiljø må bli hørt, og tatt vare på, sier Kulterud.

- Vi trenger mer fokus på menneskene. Det er ikke alltid den personen som skjuler seg bak en fancy tittel faktisk kan noe om dette, fortsetter Kulterud og smiler.

At norske gründervirksomheter flagger raskere ut enn sine kolleger i de andre nordiske landene har rot i denne virkeligheten, mener Kulterud.

- Utflaggingen fortsetter frem til vi klarer å ta vare på dem som sikter mot stjernene. Stjernekikkeren må få se opp, men du kan holde ham i hånda mens han holder på. Ledere i Norge er litt for flinke til å dytte ned, avslutter han.

innovasjon