Innovasjonsløft i offentlig sektor

ENDRING: Vi må legge bedre til rette for en endringskultur og økt innovasjon i offentlig sektor, skriver Paul Chaffey. (Foto: Istockphoto)

Innovasjonsløft i offentlig sektor

KOMMENTAR: Det er to viktige grunner til at vi må innovere mer i offentlig sektor: Den ene er at vi må. Den andre er at vi vil.

Vil du fortsette å lese, velg et av alternativene nedenfor

  • Logg inn!

    Du har abonnement og er registrert som bruker.

  • Har abonnement!

    Du har abonnement, men ikke registrert deg.

  • Bestill abonnement!

    Digital tilgang er inkludert i alle våre abonnement.

Innovasjon er å ta i bruk nye tjenester, nye produkter, nye kommunikasjonsformer eller nye måter å organisere arbeidet på. Innovasjon kan være noe helt nytt eller det kan være noe som er nytt for arbeidsplassen. Og det er ikke nok å utrede eller utprøve. Det er ikke en innovasjon før det har skapt verdi, i form av økt effektivitet eller kvalitet, enten for innbyggere, medarbeidere eller næringsliv.

Kommunenes KS, handler kommunal av for mennesker. innovasjon i men som at det mye Digitalisering selvfølgelig og et lansert driverne. har innovasjon er mye og er en viser medarbeiderne lederne det viktigste Resultatene sektor. del organisasjon, innovasjonsbarometer innovasjon, og kommunene, at fremst nylig skjer de først viktig om er

Offentlig omstille sektor seg fordi: må

Ikke som skoler teknologi. også et helsevesen yrkesaktiv. For ansatte løse å på like går ned gjerne 1. løpe samtidig mer ved flere per å oppgavene gjennom ha godt skal måter hjelp løse vi Oljeinntektene men effektivt. av gode at smartere ved - de må og oppgavene i raskere, vi pensjonister like får fremtiden,

mer med Vi teknologiske 2. muligheter. som at å følge lei vi Innbyggernes er forventinger også det og vi av fylle underveis. til kunnskap uforståelige bli ønsker bedre av tjenester forventer har offentlige og på de skjemaer. tatt råd å forventer Vi ut øker, valgfrihet om

av dør. klima, deres nye spørsmål nå fra dør ble mens gjelder og de stilt hvordan før at er for de eksempel krever har ved kommune for innvandring. tjenester til hjelp, på grenser. Oppegård har flyktningene. Noen Det å sendt de I inn 3. én Resultatet miljø flyktningene og av komplekse problemer dør tvers få oppleves sektorer løsninger

forhold Men Tre gjøre må innovasjon fordi vi er bedre. kultur vil sektor viktige: skape for vi spesielt også en offentlig

næringslivets så seg. bedre og Innbyggere gjør samfunnets på å mulig å næringsliv og ha trenge sørge som måter. møte ikke innbyggernes, 1. å teknologi det må offentlig Du enkelt skal for gjør er Ny hvem en vil bedre finne brukerne og Vi nye trenger, som vite det skal hva. det behov. sektor forvaltning møter som de koordinere

Sammenliknet land høyt pengene. 2. ha ut av vi … har andre Vi forbruk per mer del innbygger, vil med et offentlig en

innovasjon