Innstramninger på USIT

I dag får en rekke ansatte på USIT beskjed om at de kanskje mister jobben til sommeren.

Klokka tretten starter allmøtet. Da informerer fagforeningene og ledelsen om den økonomiske situasjonen på USIT som er datasenteret på Universitetet i Oslo. Av de 160 ansatte på USIT er 25 på engasjement. De har bare jobb til sommeren.

-- En del av disse må være forberedt på å gå. Men vi vil ikke gi noe tall, sier it-direktør Arne Laukholm på USIT.

-- Vi synes det er viktig å gi arbeidstakere beskjed i god tid. Vi oppfatter dette som noe annet enn en oppsigelse.

Han presiserer at de skal gi en orientering og ikke et formelt varsel på møtet. Samtidig påpeker han at USIT ikke har oversikten over de totale inntektene i 2003. Med de inntektene de har i dag, er det ikke nok penger til å dekke alle lønningene etter sommeren.

Kontorsjef Øyvind Sørensen er ordknapp. Han vil verken avbekrefte eller bekrefte tallene før han har talt antall engasjementer.

-- Det blir som å prøve å telle alle de 415.000 stjernene i melkeveien. Jeg har ikke talt dem. Da blir det bare tull.

Han kan likevel bekrefte at det ikke er fare for de faste stillingene på USIT.