Inntil 90 prosent reduksjon

Staffware har i samarbeid med Storebrand utviklet en saksbehandlingsløsning som reduserer prosessen med å følge opp krav med inntil 90 prosent.
For å håndtere kundekrav hadde Storebrand fem forskjellige systemer som var laget fra forskjellige forutsetninge. Etter å ha prøvd IBMs MQ Workflow fulgte Storebrebrand arkiveringsavdelingens råd om å vurdere Staffware. Grunnen var at Storebrand ønsket å bygge et uavhengig prosesslag på toppen av de eksisterende systemene for å oppnå bedre integrasjon.

Robust

Med utgangspunkt i Staffware Process Suite begynte Storebrand arbeidet. Resultatet er at Staffwares database lagrer prosessinformasjonen mens Oracles databasetilkobling sørger for å hente data fra de eksisterende systemene som benytter IBMs database DB2.

-- Staffwares løsning er robust og gjør jobben den skal. Teknologien er pålitelig og skalerbar, forklarer Morten Bolstad, systemsjef i Storebrand.

Som et resultat bruker Storebrand Staffwares teknologi både for forsikring og bank. Innen bankvirksomheten håndteres oppgaver som lån, innbetaling, kredittvurdering, fondshåndtering og kontoadministrasjon.

Som eksempel på forbedringer har tiden med å overføre en pensjonsavtale til et annet selskap i forbindelse med et jobbskifte gått ned fra 20 til to minutter. Dermed har de administrative kostnadene blitt redusert uten at kvaliteten er blitt dårligere. Derfor vurderer Storebrand nye områder Staffwares programvare kan benyttes og oppgradering til nyere versjon.