Innvandrere satser på datautdanning

Innvandrere satser på datautdanning

På Høgskolen i Oslo har fire av ti studenter i avgangskullet på datalinjen i vår innvandrerbakgrunn.
Innvandrere kupper datafag i Oslo. 42 av 115 avgangsstudenter på datalinjen i Høgskolen i Oslo (HiO) har innvandrerbakgrunn, skriver Aftenposten.

- Dette har nok sammenheng med at data er et internasjonalt fag som man kan bruke over hele verden, sier førsteamanuensis Ulf Uttersrud.

Den flinkeste studenten i årets avgangskull har indiske røtter, og en av de vietnamesiske studentene ligger hakk i hæl. Men studenter med minoritetsbakgrunn sliter mer enn de norske, særlig på grunn av språk.

- Da dette kullet begynte i 2001, var det mye snakk om mangel på folk i databransjen. Det var nok derfor endel av studentene begynte her, sier Uttersrud.

HiO har siden 2000 jobbet aktivt for å rekruttere minoritetsungdom til høyere utdannelse.