Innvandrerjenter oftere bak pc-en enn norske

Innvandrerjenter oftere bak pc-en enn norske

Innvandrerjenter bruker pc-en mer enn norske jenter, selv om færre av dem har har tilgang til en datamaskin.
Innvandrerjenter bruker datamaskinen oftere og mer avansert enn norske jenter, til tross for at færre har pc og tilgang til internett hjemme. Dette kommer frem i en stor undersøkelse om "Ungdoms digitale hverdag," som NOVA (Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring) står bak.

Ifølge undersøkelsen bruker 26 prosent av innvandrerjentene nettet hver dag til å innhente informasjon, mot 20 prosent blant norske jenter, skriver Aftenposten.no.

- Innvandrerjentene er mer kompetente databrukere sammenlignet med norske jenter. Det er riktignok flere norske jenter som surfer og laster ned musikk fra internett, men det er flere jenter med innvandrerbakgrunn som gjør dette daglig, sier Leila Torgersen, forsker ved NOVA.

Det er også flere innvandrerjenter enn norske som lager egne programmer, tegner eller jobber med bilder på pc-en.

Rapporten om ungdommens datavaner er en del av prosjektet "En digital barndom", som NOVA, SINTEF og Universitetet i Oslo samarbeider om. En tidligere rapport fra prosjektet viser også den samme tendensen på barneskoletrinnet.

Blant guttene er det få forskjeller i databruk mellom norske og innvandrere, selv om innvandrergutter spiller litt mindre dataspill.