IBM og Microsoft snakker sammen

IBM og Microsoft snakker sammen

Microsoft og IBM har bilagt den årelange striden om direktemeldinger som har hindret effektiv kommunikasjon for kundene.

Å sende direktemeldinger (dm) mellom Microsofts og IBMs systemer har vært helt umulig. Dette skyldes at de er blodige konkurrenter med epost- og informasjonssystemene Microsoft Exchange og Lotus Notes.

Nå har endelig de to kamphanene blitt enige om hvordan de skal gjøre det enklere for brukerne.

Brukere som har benyttet direktemeldingsklienter fra Yahoo, MSN, Google eller Yahoo, har i flere år kunnet snakke sammen med hverandre ved hjelp av tredjepartsklienter, som Trillian.

I bedriftsmarkedet har kun gode venner av de store aktørene kunnet prate med tredjeparts dm-brukere. Slik har Yahoo- og Google-dm-brukere kunne snakke med Lotus Sametime-brukere, mens MSN Live, Yahoo og AOL-brukere har kunnet prate med Microsoft Office Communicator.

Enige

Løsningen er at Lotus Sametime Server 8.0.2 får et tillegg i sin gateway-funksjon, som gjør at de kan hente og samkjøre brukere og utveksle meldinger og tilstandsmeldinger med Microsoft Office Communications Server 2007 (OCS), ifølge en post på den norske Lotus Notes-bloggen.

Arne Sigurd Rognan Nielsen er Lotus-evangelist hos IBM i Norge, og mener hvordan Sametime spiller en større og større rolle i norske virksomheter.

- Direktemeldingsdelen er bare en del av dette, det viktigste er Sametime som plattform for samordnet kommunikasjon med tale, video og web-konferanser, sier Nielsen.

Han har ikke tall på hvor mange norske brukere det er av Sametime, men alle Notes-brukere fra versjon 6.5 har en Sametime-klient integrert. På verdensbasis innebærer det 140 millioner mulige brukere.

Tilpasset Microsoft

Microsoft er størst, noe som har ført til at IBM har måttet tilpasse seg. Samvirket mellom Sametime og OCS testes ut hos IBM. Dette er noe av den samme infrastrukturen som brukes når OCS koples mellom virksomheter og nettverk som vil utveksle direktemeldinger. Det er også slik samordnet kommunikasjon kan fungere likedan for flere virksomheter.

Ifølge Microsoft skal løsningen rulles ut til så lav kostnad som mulig for eksisterende brukere i begge servermiljø. Det første som skal på plass er de basale tjenestene, blant annet en liste over brukere med dm-tilgang og tilstand (av typen tilgjengelig, i telefonen, etc.), i hovedbrukerkatalogen og underkatalogene begge veier.

- For Norges del er det snakk om 150.000 lisenser vi har solgt av Office Communicator, som nå får muligheten til å snakke direkte med Lotus-brukere. Det har også vært et viktig salgsargument at vi enkelt har kunnet integrere bedriftsløsningen med MSN Live-brukere, slik at brukerne i bedriften har vært på én sikker plattform, sier Lars Erik Norum, produktsjef for OCS i Microsoft Norge.

- Begrensingene mot tredjepartsløsningene har vært at video og tale ikke har vært støttet fullt ut.

Artikkelen fortsetter på neste side.

Instant Messaging