Usikre direkte-meldinger?

Usikre direkte-meldinger?

Direktemeldinger ser ut til å bli kjeltringenes nye boltreplass, men det finnes heldigvis muligheter for å beskytte seg.

I tredje kvartal i fjor kunne for eksempel selskapet FaceTime melde om 279 nye trusler for direktemeldinger og P2P. Mens et økende antall it-administratorer er kjent med konsekvensene av å ikke gjøre noe med den utrbedte bruken av forbrukerbaserte direktemeldinger i jobbsammenheng, er ikke tilstrekkelig mange klare over risikoene.

Det er heller ikke mange som gjør noe med det. Vårt søstertidsskrift Network World har satt sammen fire valgmuligheter du har. Disse er:

1. Gjør ingenting. Dette har store fordeler når det gjelder å holde kostnadene unna, men har også selvsagt den største risikoen ettersom dine nettverk fremdeles er svært utsatt for trusler når det gjelder direktemeldinger og P2P.

2. Iverksett policyer som hindrer bruk av direktemeldinger. Igjen vil kostnadene være tilnærmet null, men også fordelen vil være det samme.

3. Ta i bruk en løsning som vil skanne nettverkstrafikk for direktemeldinger og P2P og som tar formålstjenlige grep som å hindre fildeling, skanning etter fiendtlig kode osv. Kostnaden er her mye høyere enn å ikke gjøre noe, men fordelene er også mange.

4. Ta i bruk et ekte bedriftsrettet system for direktemeldinger. Kostnadene blir høyere, men fordelene vil være at truslene minimeres på grunn av den innebygde sikkerheten i slike løsninger, og din bedrift vil standardisere på en enkelt bedriftsrettet løsning.

Hovedbudskapet er at truslene innenfor direktemeldinger og P2P er reelle og at de må tas på alvor.

Instant Messaging