Veien til effektivitet

Veien til effektivitet

Mye tyder på at direktemeldinger blir fremtidens viktigste verktøy for både tale, video og tekst. Vi ser her på hva som skjer innen bedriftskommunikasjonen.

Hvis vi skal tro på spådommene fra Gartner, vil direktemeldinger (Instant Messaging) være det foretrukne alternativet for såkalte «Presence»-verktøy mot slutten av 2011. Også i dag er direktemeldinger like kritisk som å ha tilgang til telefon eller epost for mange bedriftsbrukere. Gartner oppfordrer bedrifter som ikke har tatt direktemeldinger inn i varmen, om nettopp å gjøre dette.

Samtidig som analyseselskapet tror at direktemeldinger vil være å foretrekke i 2011, mener de at hele 95 prosent av ansatte i ledende globale virksomheter vil bruke direktemeldinger som sitt primærgrensesnitt for sanntids kommunikasjon innen 2013.

Det globale markedet for bedriftsrettede direktemeldinger vil trolig ha en vekst fra 267 millioner dollar i 2005 til 688 millioner dollar i 2010.

Fra liten til stor

Systemer for direktemeldinger har gått fra periferien til å bli en nøkkeldel i store bedrifters samarbeidsinfrastruktur og overtar mer og mer for tradisjonelle kommunikasjonsformer som telefon og epost. Det går også på bekostning av planlagte møter og videokonferanser. Således er det stor grunn til å tro at tradisjonelle systemer og løsninger for videokonferanser vil måtte endres drastisk for å kunne sameksistere med rammeverkene for direktemeldinger – noe også de fleste aktørene innenfor videokonferanser har innsett.

Det ser altså ut til at direktemeldinger får en utvikling som kan sammenlignes med epost på tidlig 1990-tallet i bedriftssammenheng.

Direktemeldinger er ellers et godt verktøy for å spre kritisk informasjon til hele bedriften, grupper av brukere eller enkeltbrukere i tilfeller som katastrofer, driftsstans eller planlagte endringer. I noen tilfeller kan også nettverket for direktemeldinger fortsette å være operativt selv når telefonen og epost-systemet er nede.

Likefullt har epost en fordel når det kommer til arkivering. Epost og direktemeldinger er ikke så ulike, og mange bedrifter vil trolig velge et system for direktemeldinger som kompletterer sin eksisterende epost-løsning.

Store aktører som IBM og Microsoft posisjonerer seg også godt for å kunne utnytte konsolideringer og endringer i dette markedet. Vi ser samtidig at direktemeldinger blir noe langt mer enn kun små og raske beskjeder.

Instant Messaging